KOMUNIKACE
Příjem hovorů
KOMUNIKACE

Příjem hovorů

Při přijetí telefonního hovoru od kontaktu se zobrazí obrazovka Příchozí hovor.
Tip: Telefon HTC Desire X automaticky upraví hlasitost vyzváněcího tónu, pokud použijete diskrétní vyzvánění a kapesní režim.

Přijetí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Pokud je při přijetí hovoru displej uzamčen, přetáhněte na kroužek na obrazovce Uzamčení.
  • Pokud je displej zapnutý, když vám někdo volá, klepněte na položku Přijmout.

Odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Pokud je při přijetí hovoru displej uzamčen, přetáhněte na kroužek na obrazovce Uzamčení.
  • Pokud je displej zapnutý, když vám někdo volá, klepněte na položku Odmítnout.
Po odmítnutí hovoru můžete volajícímu poslat textovou zprávu nebo vytvořit úkol pro zavolání zpět.
Tip: Pro odmítnutí hovoru můžete také dvakrát stisknout tlačítko NAPÁJENÍ.

Vypnutí vyzvánění bez odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST nebo ZVÝŠIT HLASITOST.
  • Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
  • Položte HTC Desire X čelem dolů na rovný povrch.
    Poznámka: Pokud je HTC Desire X již otočen čelem dolů, bude zvonit, pokud se vyskytnou další příchozí hovory.

Podívejte se, kdo volá

Při každém přijatém hovoru od přítele nebo uskutečněném hovoru se zobrazí nejnovější stav vašeho přítele na sociální síti přímo na obrazovce hovoru. Zobrazí se také připomenutí narozenin, pokud jsou narozeniny přítele (uložené v telefonu nebo na online účtu) v dosahu několika dní.

Zobrazení připomenutí úkolu během hovoru

Slíbili jste přátelům, že jim během víkendu pohlídáte dítě? Pokud úkol spojíte s kontaktem, zobrazí se připomenutí úkolu na obrazovce hovoru, až budete telefonicky s těmito přáteli mluvit.
Poznámka: Pokud má kontakt nedávnou aktualizaci stavu, nebude možné zobrazit připomenutí úkolu.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
500
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-desire-x
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY