Aktualizace softwaru HTC Desire X

Aktualizace softwaru HTC Desire X

Zařízení HTC Desire X si může ověřit dostupnost nové aktualizace a poté vás o tom informovat. Můžete si také ručně ověřit, zda je k dispozici nějaká aktualizace.
Poznámka: Ke stažení aktualizací softwaru možná použijete Wi-Fi nebo internetové připojení počítače, abyste ušetřili za používání dat. Tuto možnost můžete nastavit v položkách Nastavení > O aplikaci > Aktualizace softwaru > .

Instalace aktualizace softwaru

Když je zapnuté internetové připojení a je k dispozici nová aktualizace softwaru, zobrazí se na stavovém řádku ikona oznámení aktualizace .
 1. Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o systémové aktualizaci.
 2. Pokud chcete předejít dalším poplatkům za data, vyberte položku Použít pouze Wi-Fi nebo kabel.
 3. Klepněte na tlačítko OK.
 4. Po dokončení stahování vyberte možnost Instalovat teď a potom klepněte na OK.

Vyčkejte na dokončení aktualizace. HTC Desire X se automaticky restartuje.

Instalace aktualizace aplikace

Když je zapnuté internetové připojení a je k dispozici nová aktualizace některé z aplikací, zobrazí se na stavovém řádku ikona oznámení aktualizace .
 1. Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o aktualizaci.

  Otevře se obrazovka Aktualizace se seznamem aktualizací aplikace, které se mají nainstalovat.

 2. Klepnutím na položku zobrazíte podrobnosti a potom klepněte na .
 3. Po dokončení kontroly aktualizací klepněte na tlačítko Instalovat. V případě potřeby budete požádáni o restartování zařízení HTC Desire X.

Ruční kontrola aktualizací

 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
 2. Klepněte na položky O produktu > Aktualizace Softwaru > Zkontrolovat nyní.
Související témata
0 lidí to považuje za užitečné