Jak prodloužit výdrž baterie

Jak prodloužit výdrž baterie

To, jak dlouho baterie vydrží bez nabíjení, závisí na tom, jak zařízení HTC Desire X používáte. Řízení napájení zařízení HTC Desire X přispívá ke zvýšení životnosti baterie.

Pokud potřebujete prodloužit životnost baterie, vyzkoušejte některé z těchto tipů:

Zjištění využívání baterie

Monitorování využívání baterie vám pomůže zjistit, co využívá energii nejvíce, abyste se mohli rozhodnout, zda budete chtít něco podniknout. Podrobnosti najdete v části .

Správa připojení

 • Vypněte bezdrátová připojení, která nepoužíváte.

  Zapněte nebo vypněte připojení, jako jsou mobilní data, Wi-Fi nebo Bluetooth, přejděte do Nastavení a klepněte na jejich spínače pro Zapnutí/Vypnutí.

 • Pokud nepotřebujete datové připojení, přepněte na 2G.

  Pokud jste v místě s menším pokrytím, spotřebovává se více energie. Dočasným vypnutím datového připojení a přepnutím na režim sítě GSM budete využívat méně energie baterie.

  Pro přechod do režimu GSM přejděte na Nastavení a klepněte na položku Mobilní data > Režim sítě > Pouze GSM.

 • GPS zapínejte jen v případě, že potřebujete přesnou polohu.

  Abyste zabránili tomu, že některé aplikace budou používat GPS na pozadí, nechte nastavení Satelity GPS vypnuté. Toto nastavení zapněte jen v případě, že potřebujete přesnou polohu při používání navigace nebo aplikace využívající polohu. Přejděte na Nastavení a klepněte na položku Umístění pro zapnutí nebo vypnutí tohoto nastavení.

Správa displeje

K úspoře energie baterie přispěje snížení jasu, nechávat displej přecházet do režimu spánku, když telefon nepoužíváte, a snaha o jednoduchost.

 • Používejte automatický jas (výchozí) nebo jas snižte ručně.
 • Nastavte interval vypnutí obrazovky na kratší dobu.
 • Nastavte webový prohlížeč na automatické ztlumení obrazovky při načítání webových stránek. Otevřete aplikaci Internet a potom klepněte na položky > Nastavení > Usnadnění > Při načítání stránky ztlumit obrazovku.

Další podrobnosti najdete v části Nastavení a zabezpečení a Přizpůsobení.

Omezení dat a synchronizace na pozadí

Data a synchronizace na pozadí mohou spotřebovat velké množství energie baterie, pokud máte nastaveno mnoho aplikací na synchronizaci dat na pozadí. Doporučujeme, abyste nedovolili aplikacím synchronizovat data příliš často. Určete, které aplikace lze nastavit s delšími intervaly synchronizace nebo které lze synchronizovat ručně.

 • V možnosti Nastavení klepněte na položku Účty a synchronizace a zjistěte, které typy dat jsou synchronizovány v online účtech. Když zjistíte, že je baterie vybitá, dočasně zakažte synchronizaci některých dat.
 • Pokud máte více e-mailových účtů, zvažte prodloužení intervalu synchronizace některých účtů.

  V aplikaci Pošta vyberte účet, klepněte na položky > Nastavení > Synchronizovat, odeslat a přijmout a potom upravte nastavení v části Frekvence synchronizace.

 • Pokud necestujete z místa na místo, synchronizujte aktualizace počasí pouze vašeho aktuálního umístění, a ne všech uvedených měst. Otevřete aplikaci Počasí a potom klepněte na položku > Upravit pro odstranění nepotřebných měst.
 • Moudře zvolte widgety.

  Některé widgety synchronizují data neustále. Zvažte, že nedůležité widgety odstraníte z Výchozí obrazovky.

 • V aplikaci Obchod Play klepněte na položky > Nastavení a potom zrušte zaškrtnutí položky Automaticky přidávat widgety, abyste zabránili automatickému přidávání widgetů na Výchozí obrazovku, když si nainstalujete nové aplikace. Také zrušte zaškrtnutí položky Automatická aktualizace aplikací, pokud vám vyhovuje aktualizovat aplikace ručně z aplikace Obchod Play.

Další tipy

Pro další úsporu energie v baterii vyzkoušejte tyto tipy:

 • Snižte hlasitost vyzváněcího tónu a médií.
 • Minimalizujte používání vibrací nebo zvukové odezvy. V možností Nastavení klepněte na položku Zvuk a zvolte položky, které nepotřebujete a které můžete zakázat.
 • Zkontrolujte nastavení aplikací, protože můžete najít další možnosti k optimalizaci baterie.
0 lidí to považuje za užitečné