Režim spánku

Režim spánku

Režim spánku spoří energii baterie tím, že přepne zařízení HTC Desire X do režimu nízké spotřeby, když je vypnutý displej. Rovněž zabrání náhodným stiskům tlačítka, když máte zařízení HTC Desire X uloženo v tašce.

Přepnutí do režimu spánku

Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ vypnete dočasně displej a přepnete tablet do režimu spánku. Zařízení HTC Desire X se automaticky přepne do režimu spánku, když je chvíli v nečinnosti.

Dobu, než HTC Desire X přejde do režimu spánku, můžete změnit v nastavení Displej, gesta a tlačítka (nebo Displej a tlačítka).

Probuzení z režimu spánku

Chcete-li zařízení HTC Desire X probudit ručně, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Obrazovku budete muset odemknout.
Poznámka: Zařízení HTC Desire X se z režimu spánku probudí automaticky, když máte příchozí hovor.
0 lidí to považuje za užitečné