Dotyková gesta

Dotyková gesta

Pomocí dotykových gest můžete ovládat prvky na Výchozí obrazovce, otevírat aplikace, procházet seznamy a mnohem více.

Klepnutí

Klepněte prstem na obrazovku, když chcete vybrat položky na obrazovce, jako jsou aplikace a ikony nastavení, nebo stiskněte tlačítka na obrazovce.

Stisknutí a přidržení

Pro otevření dostupných možností položky (např. kontaktu nebo odkazu na webové stránce) jednoduše klepněte na položku a přidržte ji.

Přesunutí nebo posunutí

Rychle prst přesuňte svisle nebo vodorovně přes obrazovku, abyste přešli na jiné Výchozí obrazovky, procházeli dokumenty a mnohem více.

Přetažení

Než začnete položku přetahovat, klepněte na ni a podržte prst s určitým tlakem. Během tažení prst neuvolňujte, dokud nedosáhnete cílové polohy.

Rychlé pohyby

Rychlé pohyby po displeji se podobají sklouznutí s tím rozdílem, že je třeba prstem provádět lehké, rychlejší tahy, například když se pohybujete vlevo nebo vpravo po Výchozí obrazovce nebo když rychle procházíte kontakty nebo seznam zpráv.

Stažení a roztažení

V některých aplikacích, jako je Galerie, Zprávy, Pošta nebo webový prohlížeč, roztáhněte své prsty na obrazovce pro přiblížení, když máte zobrazený obrázek nebo text.

Stažením prstů na obrazovce obrázek nebo text oddálíte.

Přejetí dvěma prsty

V některých aplikacích, které mají třídění, například Pošta nebo Lidé, můžete procházet na obrazovce nahoru nebo dolů přejetím dvou prstů. Na obrazovce se zobrazí pořadí třídění a je možné snadno procházet požadované informace.

0 lidí to považuje za užitečné