Resetování zařízení HTC ChaCha

Resetování zařízení HTC ChaCha

Obnovení původního nastavení vrátí zařízení HTC ChaCha do stavu před jeho prvním zapnutím.

Pokud předáváte zařízení HTC ChaCha jinému uživateli, nebo má zařízení HTC ChaCha stálé problémy, které nelze vyřešit, proveďte obnovení původního nastavení (tzv. hardwarové resetování). Obnovení původního nastavení však není krok, který by bylo lehké provést. Trvale odstraní všechna data a uzpůsobená nastavení a všechny aplikace, které jste stáhli a nainstalovali. Před obnovením původního továrního nastavení telefonu si nezapomeňte zazálohovat všechna data, která si chcete uschovat.

Provedení hardwarového obnovení původního nastavení prostřednictvím nabídky

Nejpohodlnějším způsobem, jak provést obnovení továrního nastavení, je prostřednictvím nastavení.

  1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
  2. Klepněte na položky Karta SD a paměť telefonu > Obnovení továrních dat.
  3. Klepněte na položku Resetujte telefon a potom klepněte na položku Odstranit vše.

Obnovení továrního nastavení pomocí hardwarových tlačítek

Pokud nemůžete zapnout zařízení HTC ChaCha nebo zpřístupnit nabídku nastavení, můžete přesto provést obnovení továrního nastavení pomocí hardwarových tlačítek na zařízení HTC ChaCha.

  1. Vyjměte baterii, vyčkejte několik sekund, a vložte ji zpět.
  2. Stiskněte a přidržte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a potom krátce stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
  3. Vyčkejte na zobrazení obrazovky se 3 snímky Android, pak uvolněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST.
  4. Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a zvolte možnost OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH DAT a pak stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
0 lidí to považuje za užitečné