Softwarové aktualizace

Softwarové aktualizace

Občas mohou být dostupné aktualizace softwaru zařízení HTC ChaCha. Zařízení HTC ChaCha si může ověřit dostupnost aktualizace a poté vás o tom informovat. Pak můžete stáhnout a nainstalovat aktualizaci softwaru pomocí připojení Wi-Fi nebo datového připojení. Můžete si také ručně ověřit, zda je k dispozici nějaká softwarová aktualizace.

Podle typu aktualizace může tento proces smazat všechna vaše osobní data a přizpůsobená nastavení a rovněž odebrat programy, které jste nainstalovali. Ujistěte se, že máte zálohované všechny informace soubory, které si chcete uchovat.

Poznámka: Za ověření dostupnosti a stažení aktualizací softwaru může váš mobilní operátor vyžadovat poplatky za přenos dat.

Instalace aktualizace

Ujistěte, že v zařízení HTC ChaCha je vložená paměťová karta. Aktualizace bude stažena na paměťovou kartu.
  1. Postupujte některým z následujících způsobů po té, co zařízení HTC ChaCha obdrží softwarovou aktualizaci:
    • Pokud je displej zapnutý a nepoužíváte žádnou aplikaci, zobrazí se na obrazovce dialogové okno Nainstalovat aktualizaci systémového softwaru. Zvolte Instalovat teď a potom klepněte na OK.
    • Pokud právě telefonujete, zobrazí se oznámení o aktualizaci na stavovém řádku. Po skončení hovoru otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o aktualizaci.
  2. Počkejte, až se aktualizace do zařízení HTC ChaCha stáhne a nainstaluje. Po dokončení aktualizace se zařízení HTC ChaCha automaticky restartuje.

Ruční kontrola aktualizací

  1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
  2. Klepněte na položky O telefonu > Aktualizace Softwaru > Zkontrolovat nyní.
Související témata
0 lidí to považuje za užitečné