Nastavení a služby
Nastavení zařízení HTC ChaCha
Nastavení a služby

Nastavení zařízení HTC ChaCha

Nastavení telefonu lze řídit a přizpůsobit na obrazovce Nastavení.
Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko a pak klepněte na Nastavení.
Přizpůsobit Díky mnoha dostupným možnostem pro přizpůsobení můžete zařízení HTC ChaCha upravit úplně podle svých představ.
Bezdrátová připojení a sítě Konfigurace bezdrátového připojení, například Wi-Fi a Bluetooth, zapnutí režimu V letadle a další.
Volat Nastavení služeb volání, například hlasové schránky, přesměrování hovorů, dalšího hovoru a ID volajícího.
Zvuk
 • Zvolte zvuky, které se použijí jako vyzváněcí tóny a oznámení.
 • Nastavte hlasitost přehrávání médií.
 • Je možné nastavit snížení hlasitosti vyzvánění, když vezmete vyzvánějící zařízení HTC ChaCha, zvýšit vyzvánění, když je máte v tašce nebo v kapse, a zapnout hlasitý poslech, když je otočíte.
Displej Nakonfigurujte nastavení displeje, například automatická orientace obrazovky, jasu, intervaly vypnutí obrazovky atd.
Účty a synchronizace
 • Přihlaste nebo odhlaste se od účtů sociálních sítí, účtu Google a účtu Exchange ActiveSync.
 • Můžete také spravovat synchronizaci a další nastavení svého účtu.
Umístění
Vyberte, které zdroje se mají použít při určování polohy.
Vyhledávání Zvolte položky, které chcete zahrnout při hledání a nastavte možnosti hledání Google.
Soukromí Zvolte si automatické zálohování některých nastavení (např. hesel Wi-Fi nebo záložek) na servery Google pomocí vašeho účtu Google, abyste je v případě potřeby mohli obnovit.
Připojit k počítači
 • Nastavte výchozí typ připojení USB, který se použije při každém připojení zařízení HTC ChaCha k počítači.
 • Nebo zvolte zaškrtávací pole Dotázat se a nastavte zařízení HTC ChaCha tak, aby vždy zobrazovalo okno pro výběr typu připojení USB.
Zabezpečení Slouží k nastavení zámku obrazovky, povolení zámku karty SIM nebo ke správě úložiště přihlašovacích údajů.
Napájení Zapněte úsporný režim, chcete-li automaticky přepnout do režimu úspory energie, když úroveň nabití baterie dosáhne vámi nastavenou úroveň.
Aplikace Spravujte spuštěné aplikace, přesunujte aplikace na paměťovou kartu a z ní a instalujte nebo odinstalujte programy.
Karta SD a paměť telefonu
 • Zjistěte dostupné místo v interním úložišti a na paměťové kartě.
 • Na této obrazovce odpojte paměťovou kartu, než ji vyjmete ze zařízení HTC ChaCha.
 • Můžete také provést obnovení původního nastavení.
Datum a čas Nastavte datum, čas, časové pásmo a formát data a času.
Jazyk a klávesnice Nastavte jazyk operačního systému a region. Nastavit můžete také možnosti klávesnice.
Usnadnění Použijte tato nastavení po té, co si stáhnete a nainstalujete nástroj dostupnosti, jako je čtečka obrazovky, která zajišťuje hlasovou odezvu. Funkce a služby dostupnosti lze vypínat a zapínat.
Hlasový vstup a výstup Nastavte možnosti hlasového vstupu. Pokud jste také nainstalovali aplikaci pro převod textu na řeč (hlasová data), použijte tuto možnost pro konfiguraci nastavení převodu textu na řeč.
Info o telefonu
 • Zapněte nebo vypněte plánované kontroly aktualizací systémového softwaru, nebo ručně zkontrolujte aktualizace.
 • Zapněte nebo vypněte službu Sdělit společnosti HTC. Pokud je služba zapnutá, pomáháte nám zjistit, že se u vašeho zařízení HTC ChaCha vyskytl technický problém.
 • Zobrazte odlišné informace o zařízení HTC ChaCha, například typ mobilní sítě, intenzitu signálu, úroveň nabití baterie a další.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
394
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-chacha
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY