O klávesnici

O klávesnici

Kromě snadného telefonování pomocí numerické klávesnice můžete zadávat text, čísla a symboly s využitím hardwarové klávesnice. Právě používaný režim zadávání je zobrazen na stavovém řádku.

Používání kláves na klávesnici

Stiskněte tyto klávesy, když chcete zadat velká písmena, číslice, zvláštní znaky, symboly a také když chcete otevřít aplikaci Fotoaparát nebo odeslat zprávy:

Klávesa Shift

 • Stiskněte jednou a potom stiskněte klávesu písmene, které chcete napsat velkým písmem.
 • Stiskněte dvakrát pro zajištění této klávesy, když chcete napsat více velkých písmen. Když klávesu Shift zajistíte, kurzor se změní: .

  Klávesu znovu stiskněte, když ji chcete odjistit.

Klávesa Funkce

 • Stiskněte jednou, chcete-li zadat znak zobrazený vedle klávesy písmene nebo interpunkce. Například pro zadání znaku dolaru ($) stiskněte a potom stiskněte klávesu U.
 • Stiskněte dvakrát pro zajištění této klávesy, když chcete napsat více číslic a znaků. Když klávesu Funkce zajistíte, kurzor se změní: .

  Když chcete odjistit klávesu Funkce znovu stiskněte .

 • Pro zvolení jiného jazyka klávesnice a přístup na nastavení hardwarové klávesnice stiskněte a potom stiskněte .
 • Pro otevření aplikace Fotoaparát stiskněte a potom stiskněte .
 • Pro odeslání zprávy v e-mailu, textové zprávy, použití služby Friend Stream nebo Facebook chat, stiskněte a potom stiskněte .

Klávesa Symbol

Stisknutím otevřete panel symbolů a vložte do svého textu symbol nebo zvláštní znak.

Klávesy Šipka

Klávesy Šipka používejte pro směrový pohyb.

Související témata
0 lidí to považuje za užitečné