Nastavení a služby
Nastavení synchronizace
Nastavení a služby

Nastavení synchronizace

Můžete si zvolit typy souborů a informací, které chcete synchronizovat mezi počítačem a zařízením HTC ChaCha.

Možnosti synchronizace aplikace Hudba

Dostaňte hudební stopy a skladby, které si přehráváte v počítači, do zařízení HTC ChaCha. Pokud máte seznamy stop vytvořené v aplikaci iTunes nebo Windows Media Player, můžete je také synchronizovat a užívat si je, ať jste kdekoli.
Poznámka: Zvukové soubory lze synchronizovat v těchto formátech: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma
 1. Na panelu Zařízení klepněte na položku Hudba a potom klepněte na tlačítko Zapnuto. Zapnutí synchronizace Hudby znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a HTC ChaCha.
 2. Vyberte položku Synchronizovat hudební soubory z a potom klepněte na položku Přidat.
 3. Zvolte složku, která obsahuje vaše zvukové soubory, a potom klepněte na položku OK.
 4. Vyberte položku Synchronizovat hudební soubory z aplikací iTunes a Windows Media Player, pokud v počítači používáte iTunes nebo Windows Media , potom zvolte seznamy stop, které chcete synchronizovat v zařízení HTC ChaCha.

Možnosti synchronizace aplikace Galerie

Můžete automaticky synchronizovat fotografie a videa mezi zařízením HTC ChaCha a počítačem.
Poznámka: Fotografie a videa lze synchronizovat v těchto formátech:
 • Fotografie: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png
 • Videa: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv
 1. Na panelu Zařízení klepněte na položku Galerie a potom klepněte na tlačítko Zapnuto. Zapnutí synchronizace Galerie znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a HTC ChaCha.
 2. Chcete-li během synchronizace automaticky importovat snímky z fotoaparátu do počítače, vyberte položku Kopírovat snímky z fotoaparátu zařízení do počítače. Fotografie a videa z paměťové karty se budou ukládat do složky\Fotografie\Snímky z fotoaparátu zařízení v počítači.
 3. Vyberte položku Synchronizovat fotografie a videa zařízení z a potom klepněte na položku Přidat.
 4. Zvolte složku, která obsahuje vaše multimediální soubory, a potom klepněte na položku OK. Všechny podporované soubory obrázků a videí přidané do této složky se během synchronizace zkopírují na paměťovou kartu.

Možnosti synchronizace aplikace Kalendář

Zařízení HTC ChaCha může synchronizovat události s vaším kalendářem v aplikaci Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 nebo Outlook 2007) nebo Windows Kalendář.
 1. Na panelu Zařízení klepněte na položku Kalendář a potom klepněte na tlačítko Zapnuto. Zapnutí synchronizace Kalendáře znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a HTC ChaCha.
 2. Vyberte aplikaci, se kterou chcete synchronizovat události kalendáře.
 3. Vyberte, ze kterého bodu chcete začít synchronizaci událostí kalendáře.
 4. V případě, že v zařízení HTC ChaCha a v počítači budou nalezeny konfliktní informace, zvolte, které informace chcete zachovat.
Poznámka: Synchronizována budou pouze pole kalendáře podporovaná v zařízení HTC ChaCha.

Možnosti synchronizace aplikace Lidé

Synchronizujte kontakty v zařízení HTC ChaCha s aplikacemi Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 nebo Outlook 2007), Outlook Express nebo Windows Kontakty.

Pokud chcete synchronizovat kontakty z karty SIM, musíte je nejprve importovat na úložné místo v zařízení HTC ChaCha.

 1. Na panelu Zařízení klepněte na položku Lidé a potom klepněte na tlačítko Zapnuto. Zapnutí synchronizace Lidé znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a HTC ChaCha.
 2. Vyberte aplikaci, se kterou chcete synchronizovat kontakty.
 3. V případě, že v zařízení HTC ChaCha a v počítači budou nalezeny konfliktní informace, zvolte, které informace chcete zachovat.
Poznámka: Synchronizována budou pouze pole kontaktů podporovaná v zařízení HTC ChaCha.

Možnosti synchronizace aplikace Záložky

Synchronizujte záložky webového prohlížeče mezi zařízením HTC ChaCha a počítačem.
Důležité: Pokud používáte Google Chrome nebo Firefox internetový prohlížeč a zvolili jste jeho synchronizaci se zařízením HTC ChaCha, nezapomeňte před spuštěním synchronizace zavřít všechna okna prohlížeče.
 1. Pomocí oblíbeného webového prohlížeče v počítači vytvořte složku oblíbených položek pojmenovanouZáložky HTC. Nezapomeňte své oblíbené záložky ukládat do této složky, abyste je mohli synchronizovat se zařízením HTC ChaCha.
 2. Zap HTC Sync na panelu Zařízení klepněte na položku Záložky a potom klepněte na tlačítko Zapnuto. Zapnutí synchronizace záložek znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a HTC ChaCha.
 3. Zavřete webový prohlížeč, ve kterém jsou uloženy záložky, které chcete synchronizovat se zařízením HTC ChaCha.
Poznámka: V případě, že v zařízení HTC ChaCha a v počítači budou nalezeny konfliktní informace, HTC Sync zachová informace z počítače.

Možnosti synchronizace aplikace Dokumenty

Můžete synchronizovat soubory a dokumenty z počítače do zařízení HTC ChaCha. Do počítače také můžete synchronizovat e-mailové přílohy, které jste si uložili na paměťovou kartu HTC ChaCha.
Poznámka:
 • Pro otevření dokumentu v zařízení HTC ChaCha potřebujete kompatibilní aplikaci.
 • Pro synchronizaci e-mailových příloh uložených na paměťové kartě do počítače musíte nastavit e-mailový účet Exchange ActiveSync nebo POP3/IMAP v aplikaci Pošta v zařízení HTC ChaCha.
 1. Na panelu Zařízení klepněte na položku Dokumenty a potom klepněte na tlačítko Zapnuto. Zapnutí synchronizace dokumentů znamená, že chcete tuto kategorii zahrnout pokaždé, když provádíte synchronizaci počítače a HTC ChaCha.
 2. Chcete-li synchronizovat e-mailové přílohy, které jste si uložili na paměťovou kartu, vyberte položku Zkopírovat všechny stažené dokumenty e-mailů do počítače.
 3. Vyberte položku Synchronizovat dokumenty počítače od a potom klepněte na položku Přidat.
 4. Zvolte složku, která obsahuje dokumenty, které chcete synchronizovat v zařízení HTC ChaCha, a potom klepněte na položku OK.
E-mailové přílohy z paměťové karty se uloží do složky \Dokumenty\ v počítači. Dokumenty z počítače se uloží do složky \Dokumenty\ na paměťové kartě.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
394
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-chacha
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY