Nastavení a služby
Seznámení s pracovním prostorem
Nastavení a služby

Seznámení s pracovním prostorem

Na panelu Zařízení můžete nastavit možnosti synchronizace, zobrazit obecné informace o zařízení HTC ChaCha, zjistit použitý a dostupný prostor na paměťové kartě a zahájit synchronizaci.
Poznámka: Dostupné kategorie a možnosti závisí na zařízení, které jste připojili k počítači.
  • Klepnutím na kategorii položek zobrazíte příslušné možnosti synchronizace na pravé straně panelu Zařízení.

    Klepnutím na položku Přehled můžete také zobrazit základní informace o softwaru a o využití paměťové karty, změnit název zařízení HTC ChaCha nebo do zařízení HTC ChaCha nainstalovat aplikace třetích stran.

  • Tlačítko Synchronizovat vám umožní začít synchronizovat kategorie a možnosti, které jste vybrali.
  • Panel s odhadem využití úložiště vedle tlačítka Synchronizovat ukazuje odhad prostoru na paměťové kartě, který bude využit, pokud existují nové položky, které se mají synchronizovat a přidat do zařízení HTC ChaCha.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
394
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-chacha
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY