Získání nápovědy

Získání nápovědy

Chcete-li získat další informace o používání služby Gmail, stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Další > Help. V prohlížeči se dostanete na webovou stránku Nápovědy Google Mobile.
0 lidí to považuje za užitečné