APLIKACE A FUNKCE
Záznam hlasu
APLIKACE A FUNKCE

Záznam hlasu

Nestačí jen nahlas přemýšlet. Pomocí aplikace Hlasový záznamník můžete své nápady rychle zaznamenat. Rovněž lze zaznamenat hlas a nastavit jej jako vyzváněcí tón.
Důležité: Chcete-li používat zařízení HTC ChaCha jako Hlasový záznamník, musí v něm být vložena paměťová karta.
  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Hlasový záznamník.
  2. Přidržte mikrofon blízko úst.
  3. Klepnutím na tlačítko spusťte záznam hlasového klipu.
    Poznámka: Hlasový záznamník může běžet na pozadí, když v zařízení HTC ChaCha děláte další věci, s výjimkou toho, když otevřete aplikace, které také využívají zvukové funkce. Chcete-li se vrátit zpět na obrazovku Hlasový záznamník, vysuňte Panel oznámení, pak klepněte na Hlasový záznamník.
  4. Klepnutím na tlačítko zastavíte zaznamenávání.
  5. Zadejte název hlasového záznamu a potom klepněte na položku Uložit.
  6. Klepnutím na tlačítko spusťte přehrávání hlasového záznamu.
  7. Pro zobrazení možností pro sdílení, odstranění nebo přejmenování hlasového záznamu stiskněte tlačítko .

Sdílení hlasového klipu

  1. Na obrazovce Hlasový záznamník klepněte na  .
  2. Stiskněte a přidržte hlasový záznam, který chcete sdílet, a potom klepněte na tlačítko .
  3. V nabídce možností zvolte způsob, jak se mají hlasové záznamy sdílet.

Nastavení hlasového klipu jako vyzváněcího tónu

  1. Na obrazovce Hlasový záznamník klepněte na  .
  2. Stiskněte a podržte hlasový záznam, který chcete nastavit jako vyzváněcí tón, pak klepněte na Nastavit jako vyzváněcí tón.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
394
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-chacha
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY