APLIKACE A FUNKCE
Sledování vlastních akcií
APLIKACE A FUNKCE

Sledování vlastních akcií

Pomocí aplikace Akcie získáte nejnovější aktualizace o akciích a akciových indexů, které sledujete.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Akcie.
 2. Na hlavní obrazovce Akcie lze provést některou z následujících akcí:
  • V seznamu cen akcií a tržních indexů klepněte na položku, kterou chcete zobrazit.
  • Klepnutím na aktualizujte informace o akciích.
  • Klepnutím na přidejte cenu akcií nebo akciový index.
  • Chcete-li změnit pořadí seznamu akcií, stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Přeuspořádat. Stiskněte a podržte na konci položky, kterou chcete přesunout, a potom ji přetáhněte do nové pozice.
 3. Po výběru určité ceny akcií nebo akciového indexu, můžete:
  • Zobrazit informace o obchodování s danou položkou a také cenový graf pro určité období.
  • Klepněte na jiné období pro zobrazení informací o obchodování s danou položkou.

Přidání ceny akcií nebo akciového indexu

 1. Na hlavní obrazovce Akcie klepněte na položku .
 2. Do textového pole zadejte cenu akcií nebo akciový index a klepněte na položku .
 3. Klepněte na cenu akcií nebo akciový index, který chcete přidat.
Tip: Chcete-li položku odstranit, stiskněte tlačítko , zatímco jste na hlavní obrazovce Akcie, a potom klepněte na položku Odstranit. Vyberte položky, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku Odstranit.

Změna plánu aktualizace a barevného nastavení

Důležité: Automatické stahování informací o akciích může vyžadovat zaplacení dalších poplatků mobilnímu operátorovi.
Na hlavní obrazovce Akcie stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení. Postupujte některým z následujících způsobů:
Klepnutí Komu
Aktualizovat při otevření Aktualizujte informace o akciích pokaždé, když otevřete aplikaci Akcie.
Plánovaná synchronizace Nastavte si automatické stahování informací o akciích.
Frekvence aktualizace Zvolte si časový interval pro kontrolu aktualizací.
Nastavte barvu pro růst ceny Změňte barvu zobrazení zvýšení cen akcií na červenou nebo zelenou, podle způsobu používaného ve vaší zemi.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
394
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-chacha
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY