Sledování vlastních akcií

Sledování vlastních akcií

Pomocí aplikace Akcie získáte nejnovější aktualizace o akciích a akciových indexů, které sledujete.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Akcie.
 2. Na hlavní obrazovce Akcie lze provést některou z následujících akcí:
  • V seznamu cen akcií a tržních indexů klepněte na položku, kterou chcete zobrazit.
  • Klepnutím na aktualizujte informace o akciích.
  • Klepnutím na přidejte cenu akcií nebo akciový index.
  • Chcete-li změnit pořadí seznamu akcií, stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Přeuspořádat. Stiskněte a podržte na konci položky, kterou chcete přesunout, a potom ji přetáhněte do nové pozice.
 3. Po výběru určité ceny akcií nebo akciového indexu, můžete:
  • Zobrazit informace o obchodování s danou položkou a také cenový graf pro určité období.
  • Klepněte na jiné období pro zobrazení informací o obchodování s danou položkou.

Přidání ceny akcií nebo akciového indexu

 1. Na hlavní obrazovce Akcie klepněte na položku .
 2. Do textového pole zadejte cenu akcií nebo akciový index a klepněte na položku .
 3. Klepněte na cenu akcií nebo akciový index, který chcete přidat.
Tip: Chcete-li položku odstranit, stiskněte tlačítko , zatímco jste na hlavní obrazovce Akcie, a potom klepněte na položku Odstranit. Vyberte položky, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku Odstranit.

Změna plánu aktualizace a barevného nastavení

Důležité: Automatické stahování informací o akciích může vyžadovat zaplacení dalších poplatků mobilnímu operátorovi.
Na hlavní obrazovce Akcie stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Nastavení. Postupujte některým z následujících způsobů:
Klepnutí Komu
Aktualizovat při otevření Aktualizujte informace o akciích pokaždé, když otevřete aplikaci Akcie.
Plánovaná synchronizace Nastavte si automatické stahování informací o akciích.
Frekvence aktualizace Zvolte si časový interval pro kontrolu aktualizací.
Nastavte barvu pro růst ceny Změňte barvu zobrazení zvýšení cen akcií na červenou nebo zelenou, podle způsobu používaného ve vaší zemi.
0 lidí to považuje za užitečné