APLIKACE A FUNKCE
Vytvoření seznamu stop
APLIKACE A FUNKCE

Vytvoření seznamu stop

Přizpůsobte svou hudbu vytvořením seznamu skladeb. Vytvořte seznam obsahující pouze oblíbené skladby nebo takový, který odpovídá vaší dnešní náladě. Vytvořit si můžete libovolný počet seznamů.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Hudba.
 2. Klepnutím na přejděte do knihovny.
 3. V knihovně klepněte nebo se přesuňte prstem na karty a přejděte do kategorie Seznamy stop.
 4. Klepněte na položku Přidat.
 5. Zadejte název seznamu, pak klepněte na Přidat.
 6. Zvolte kategorii.
 7. Vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu, a klepněte na položku Přidat.
 8. Klepněte na tlačítko Uložit.

Přehrání skladeb v seznamu stop

 1. V knihovně klepněte nebo se přesuňte prstem na karty a přejděte do kategorie Seznamy stop.
 2. Otevřete seznam stop klepnutím.
 3. Klepněte na první nebo kteroukoliv jinou skladbu ve vybraném seznamu stop.
Když klepnete na skladbu pro její přehrání, seznam Nyní se přehrává se aktualizuje podle skladeb ze seznamu stop.

Správa seznamů stop

Po vytvoření seznamu stop můžete do něj přidat další skladby, změnit jeho pořadí a provádět další akce.

 1. V knihovně klepněte nebo se přesuňte prstem na karty a přejděte do kategorie Seznamy stop.
 2. Otevřete seznam stop klepnutím.
 3. Stiskněte tlačítko a pak vyberte další činnost:
  Přidání skladeb do seznamu stop
  1. Klepněte na Přidat skladby.
  2. Přejděte do kategorie Skladby nebo jiné.
  3. Vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu, a klepněte na položku Přidat.
  Přeuspořádat skladby
  1. Klepněte na položku Změnit pořadí.
  2. Stiskněte a podržte tlačítko na konci názvu skladby, kterou chcete přesunout. Po zvýraznění řádku jej přetáhněte do nové polohy a pak pusťte.
  Odstranění skladby ze seznamu
  1. Klepněte na položku Odstranit písně.
  2. Vyberte skladby, které chcete odstranit, a potom klepněte na Odebrat.
  Změna názvu seznamu stop Klepněte na položku Přejmenovat seznam stop.

Odstranění seznamu stop

 1. V knihovně klepněte nebo se přesuňte prstem na karty a přejděte do kategorie Seznamy stop.
 2. Stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Odstranit seznamy stop.
 3. Vyberte seznamy stop, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku Odstranit.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
394
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-chacha
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-music-create_playlist