APLIKACE A FUNKCE
Základní informace o fotoaparátu
APLIKACE A FUNKCE

Základní informace o fotoaparátu

Bez ohledu na to, zda cestujete za obchodem nebo zábavou, díky zařízení HTC ChaCha si můžete užívat fotografování a snímání videa z cest a setkání.

Důležité: Před zahájením nezapomeňte vložit paměťovou kartu. Zaznamenané fotografie a videa budou uloženy na paměťové kartě.
  • Chcete-li otevřít fotoaparát v režimu fotografování a zhotovit snímky, klepněte na Výchozí obrazovce na a potom klepněte na položku Fotoaparát.
  • Chcete-li fotoaparát otevřít přímo v režimu video, abyste mohli ihned začít snímat videonahrávky, klepněte na na Výchozí obrazovce a pak klepněte na Videokamera.

Automatické odesílání obrázků na Facebook a Flickr

Když fotoaparát otevřete poprvé v režimu fotografování, budete vyzváni k nastavení funkce Automaticky nahrát. Když je funkce Automaticky nahrát povolena, snímky, které pořídíte pomocí fotoaparátu, budou automaticky odeslány na Facebook nebo Flickr.
Důležité: Před použitím funkce Automaticky nahrát se musíte přihlásit na Facebook nebo Flickr.
  1. Po vyzvání k povolení funkce Automaticky nahrát klepněte na položku Ano.
    Poznámka: Pokud klepnete na Ne, můžete funkci Automaticky nahrát nastavit později. V aplikaci Fotoaparát stiskněte a potom klepněte na položku Automaticky nahrát.
  2. Zvolte si kdy a kam nahrávat. Nastavit je také možné ochranu osobních údajů.

Obrazovka Hledáček

Na obrazovce Hledáček naleznete následující ovládací prvky:

Panel Přiblížení
Indikátor automatického zaostření
Tlačítko Uvolnění závěrky/Zaznamenat
Přepínač režimu Fotografie/Video
nebo Kalendář Tlačítko pro přepnutí na přední nebo hlavní fotoaparát
Tlačítko Blesk
Tlačítko Galerie

Přiblížení

Před zhotovením snímku nebo videa můžete nejprve použít panel lupy na obrazovce k zvětšení nebo zmenšení snímaného předmětu.
Pro přiblížení či oddálení jednoduše přesuňte prst na panelu přiblížení nahoru nebo dolů.

Při záznamu videa je panel přiblížení vždy zobrazen na obrazovce. Při zaznamenávání můžete volně provádět přiblížení či oddálení.

Automatické ostření

Kdykoli fotoaparát zamíříte na jiný předmět nebo místo, zobrazí se uprostřed obrazovky Hledáček indikátor Automatické ostření.

Nechte fotoaparát automaticky zaostřit na střed obrazovky. Nebo klepněte na jinou část obrazovky, na kterou chcete zaostřit.

Používání předního fotoaparátu

Pořiďte obrázek nebo zaznamenejte video pomocí předního fotoaparátu.
Pro přepnutí na přední fotoaparát na obrazovce fotoaparátu klepněte na nebo . Pro přepnutí zpět na hlavní fotoaparát klepněte znovu na nebo .
Poznámka: Některé funkce fotoaparátu nejsou k dispozici, když používáte přední fotoaparát, například automatické ostření, přibližování a oddalování a detekce obličeje.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
394
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-chacha
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY