KOMUNIKACE
Skupiny kontaktů
KOMUNIKACE

Skupiny kontaktů

Přiřaďte kontakty ke skupinám, abyste mohli snadno odeslat zprávu nebo e-mail celé skupině. Můžete také synchronizovat skupiny v zařízení HTC ChaCha se skupinami v rámci účtu Google, které jsou přístupné prostřednictvím webového prohlížeče v počítači. Přidali jsme také skupinu Časté jako zvláštní typ skupiny, který automaticky ukládá kontakty, jimž často voláte nebo od nichž často přijímáte hovory.

Vytvoření skupiny

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Lidé.
 2. Na kartě Skupiny klepněte na položku Přidat.
 3. Zadejte název skupiny, pak klepněte na Přidat kontakt do skupiny.
 4. Vyberte kontakty, které chcete přidat do skupiny, a klepněte na položku Uložit.
  Tip: Pokud je seznam kontaktů dlouhý, můžete kontakty rychle vyhledat pomocí panelu hledání.
 5. Klepněte na a vyberte fotografii skupiny.
 6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Úprava skupiny kontaktů

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Lidé.
 2. Na kartě Skupinystiskněte a podržte skupinu a potom klepněte na položku Upravit skupinu.
 3. Můžete provést následující:
  • Klepněte na název skupiny a změňte její jméno. Jméno můžete změnit pouze v případě skupiny, kterou jste vytvořili.
  • Klepněte na ikonu vlevo od jména skupiny a změňte nebo odeberte fotografii skupiny.
  • Chcete-li přidat kontakty do skupiny, klepněte na položku Přidat kontakt do skupiny, vyberte kontakty, které chcete přidat, klepnutím na tlačítko skryjte klávesnici na obrazovce a potom klepněte na položku Uložit.
  • Chcete-li odebrat kontakt ze skupiny, klepněte na na pravé straně jména kontaktu.
 4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odeslání zprávy nebo e-mailu pro skupinu

Poznámka: Mobilní operátor vám bude účtovat každou odeslanou zprávu. Pokud např. odešlete zprávu skupině pěti lidí, bude vám účtováno pět zpráv.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Lidé.
 2. Na kartě Skupiny klepněte na skupinu, které chcete odeslat zprávu nebo e-mail.
 3. Přejděte na kartu Akce skupiny, pak na jednu z následujících položek:
  • Klepněte na položku Odeslat skupinovou zprávu a zašlete zprávu skupině.
  • Klepněte na položku Odeslat skupinový e-mail a zašlete e-mailovou zprávu skupině.

Přeuspořádání skupin kontaktů

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Lidé.
 2. Na kartě Skupiny stiskněte tlačítko a potom klepněte na položku Přeuspořádat.
 3. Stiskněte a podržte tlačítko na konci skupiny, kterou chcete přesunout. Po zvýraznění řádku jej přetáhněte do nové polohy.
 4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Přeuspořádání členů skupiny kontaktů

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Lidé.
 2. Na kartě Skupiny klepnutím na skupinu zobrazte její členy.
 3. Stiskněte tlačítko a pak klepněte na tlačítko Přeuspořádat.
 4. Stiskněte a podržte tlačítko na konci názvu kontaktu, který chcete přesunout. Po zvýraznění řádku jej přetáhněte do nové polohy.
 5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odstranění skupin

Poznámka: Můžete odstranit pouze ty skupiny, které jste vytvořili.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Lidé.
 2. Na kartě Skupiny lze provádět tyto činnosti:
  • Stiskněte a přidržte skupinu, kterou chcete odstranit, a potom klepněte na položku Odstranit skupinu.
  • Stiskněte a potom klepněte na položku Odstranit skupiny, abyste k odstranění zvolili několik skupin kontaktů.
Související témata
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
394
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-chacha
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY