KOMUNIKACE
Slučování informací o kontaktech
KOMUNIKACE

Slučování informací o kontaktech

Pokud máte tytéž kontakty v zařízení HTC ChaCha, na účtu Google a na účtech sociálních sítí, jako je Facebook a Twitter, zařízení HTC ChaCha se je pokusí automaticky zkombinovat nebo vás nechá rozhodnout, které kontakty chcete zkombinovat. Kombinací stejných kontaktů předejdete duplicitním záznamům v seznamu kontaktů.

Přijmutí návrhů ohledně odpovídajících kontaktů

Když vaše zařízení HTC ChaCha najde kontaktní informace, které lze sloučit, zobrazí se ikona odkazu v oblasti oznámení stavového řádku.

 1. Přesuňte se k panelu Oznámení a potom klepněte na položku Návrh ohledně odpovídajících kontaktů. Zobrazí se seznam navržených kontaktů ke sloučení.
 2. Pro sloučení klepněte na položku .
 3. Klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Pokud nechcete sloučit žádné své kontakty, klepněte na položku Zavřít vše.

Zobrazení seznamu všech spojených kontaktů

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Lidé.
 2. Na kartě Vše stiskněte tlačítko a potom klepněte na položky Spojené kontakty (nebo Více > Spojené kontakty). Potom se otevře seznam Všechny spojené kontakty a v něm si můžete prohlédnout typy účtů a sloučené informace.
 3. Můžete se rozhodnout, že odkaz určitého typu účtu přerušíte nebo znovu propojíte.
 4. Po dokončení klepněte na tlačítko OK.

Ruční slučování informací o kontaktech

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Lidé.
 2. Na kartě Vše klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), který chcete propojit.
 3. Klepněte na nebo (pokud jsou k dispozici doporučované odkazy).
 4. Na obrazovce můžete provádět následující:
  • V části Navrhnout odkazy klepněte na a spojte odkaz s účtem.
  • V části Přidat kontakt klepněte na jednu z možností a připojte další kontakt.

Přerušení odkazu

 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Lidé.
 2. Na kartě Vše klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), jehož odkaz chcete přerušit.
 3. Klepněte na tlačítko .
 4. V části Spojené kontakty klepněte na vedle typu účtu a odkaz přerušte.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
394
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-chacha
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-people-merge_contact_info