KOMUNIKACE
Co je možné dělat během hovoru?
KOMUNIKACE

Co je možné dělat během hovoru?

Když probíhá hovor, použijte tato tlačítka na obrazovce k vypnutí nebo zapnutí mikrofonu nebo hlasitého odposlechu. Můžete také stisknout tlačítko a přidat hovor, přidržet jej, vypnout mikrofon a provádět další operace.

Přidržení hovoru

  1. Klepněte na Přidržet pro přidržení hovoru. Když hovor přidržíte, na stavovém řádku se zobrazí ikona přidržení hovoru .
  2. Pro pokračování v hovoru stiskněte znovu položku Přidržet.

Přepínání mezi hovory

Pokud již hovoříte a přijmete jiný hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími.
  1. Když přijmete další hovor, klepněte na Přijmout a přijměte jej, přičemž první hovor přidržíte.
  2. Chcete-li přepnout mezi volajícími, klepněte na obrazovce na osobu, s níž chcete hovořit.
  3. Chcete-li ukončit aktuální hovor a vrátit se k druhému hovoru, stiskněte .

Zapnutí hlasitého odposlechu během hovoru

Výstraha: Abyste snížili možnosti poškození sluchu, nedržte zařízení HTC ChaCha u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.
Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Během hovoru telefon otočte zařízení HTC ChaCha (ujistěte se, že je vybrána možnost Otočit kvůli reproduktoru v položkách > > Nastavení > Zvuk).
  • Na obrazovce hovoru klepněte na položku .
Když je hlasitý poslech zapnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona hlasitého poslechu .

Pro vypnutí hlasitého odposlechu jednoduše zase zařízení HTC ChaCha obraťte tak, aby bylo přední stranou nahoru. Nebo znovu klepněte na tlačítko .

Vypnutí mikrofonu během volání

Na obrazovce hovoru klepněte na a přepínejte mezi zapnutím a vypnutím mikrofonu. Pokud je mikrofon vypnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona Ztlumit .

Ukončení hovoru

Hovor ukončete některým z následujících způsobů:
  • Stiskněte .
  • Vysuňte Panel oznámení a potom klepněte na .

Pokud telefonní číslo osoby, která volala, není v seznamu kontaktů, můžete se po zavěšení rozhodnout, že číslo uložíte do seznamu kontaktů.

 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
394
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-chacha
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY