Tísňové volání

Tísňové volání

V některých regionech můžete tísňové volání ze zařízení HTC ChaCha uskutečnit i v případě, že nemáte vloženou kartu SIM nebo je karta SIM zablokovaná.

  1. Stiskněte .
  2. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši zemi a potom stiskněte .
Pokud jste povolili heslo na obrazovce uzamčení, vzor uzamčení anebo zámek karty SIM, ale zapomněli jste je, můžete provádět tísňová volání klepnutím na položku Tísňové volání na obrazovce.
0 lidí to považuje za užitečné