Telefonování na obrazovce aplikace Telefon
Rychlejší vytáčení kontaktů pomocí Inteligentního vytáčení

Telefonování na obrazovce aplikace Telefon

Můžete buďto vytočit číslo přímo pomocí numerické klávesnice nebo použít funkci Inteligentní vytáčení pro hledání a volání kontaktu nebo čísla v seznamu hovorů.

 1. Stiskněte . Otevřete se obrazovka programu Telefon.
  Tip: Obrazovku programu Telefon můžete také otevřít kdykoli, když jste na Výchozí obrazovce stisknutím tlačítek numerické klávesnice/klávesnice.
 2. Začněte zadávat několik prvních číslic telefonního čísla nebo znaků jména kontaktu pomocí numerické klávesnice a klávesnice. Pro zadání písmen, které jsou na numerické klávesnici, nebo kláves, které se používají pro vytáčení (0-9 a +) stiskněte a potom stiskněte požadovanou klávesu. Obrazovka programu Telefon potom zobrazí seznam odpovídajících čísel a názvů.
  Tip: Pokud zadáte nesprávnou číslici, lze ji vymazat klepnutím na tlačítko . Chcete-li vymazat celé zadání, stiskněte tlačítko a přidržte je. Pro vymazání nesprávného zadání také můžete použít klávesu odstranit.
 3. Chcete-li procházet ve filtrovaném seznamu, přetáhněte prst seznamem nebo jej pomalu přesunujte nahoru nebo dolů.
 4. Chcete-li telefonovat, postupujte takto:
  • Klepněte na telefonní číslo nebo kontakt v seznamu.
  • Po zadání celého čísla stiskněte .
  • Chcete-li volat jiné číslo spojené s kontaktem, klepněte na na pravé straně jména kontaktu. Na obrazovce detailů kontaktu klepněte na číslo, které chcete volat.
Při vytáčení nebo když již hovor probíhá, je na stavovém řádku zobrazena ikona Probíhající hovor .

Co je Inteligentní vytáčení?

Funkce Inteligentní vytáčení telefonu usnadňuje a urychluje sestavení spojení.

Jednoduše zadejte telefonní číslo nebo několik prvních písmen jména osoby, kterou chcete volat. Funkce Inteligentní vytáčení automaticky vyhledá a odfiltruje seznam kontaktů (uložený v zařízení HTC ChaCha, na kartě SIM a na online účtech, jako je účet Google a Exchange ActiveSync) a telefonní čísla ze seznamu hovorů.

0 lidí to považuje za užitečné