Přeuspořádání nebo skrytí karet aplikací

Přeuspořádání nebo skrytí karet aplikací

Karty, které jsou v některých aplikacích, můžete uspořádat tak, aby vysokou prioritu měly typy informací, které používáte často, nebo abyste odstranili karty, které vlastně nepotřebujete.

 1. Otevřete aplikaci, která má obvyklé karty na své obrazovce (například obrazovka knihovny v aplikaci Hudba).
 2. Stiskněte některou kartu a přidržte ji. Když se obrazovka změní a zobrazí se na ní prázdná plocha, prst zvedněte.
 3. Postupujte některým z následujících způsobů:
  Přesun karty Stiskněte kartu, kterou chcete přesunout, přidržte ji a potom ji přetáhněte na novou pozici.
  Odstranění karty Stiskněte kartu, kterou chcete skrýt, přidržte ji a potom ji přetáhněte nahoru. Po zobrazení barevného rámečku zvedněte prst.
 4. Po dokončení klepněte na tlačítko .

Přidání karty zpět

 1. Otevřete aplikaci, ze které jste dříve odstranili některé karty.
 2. Stiskněte některou kartu a přidržte ji. Když se obrazovka změní a zobrazí se na ní některé z vašich skrytých karet, prst zvedněte.
 3. Stiskněte a přidržte kartu, kterou chcete zobrazit, potom ji přetáhněte dolů na místo, na které ji chcete znovu umístit.
 4. Po dokončení klepněte na tlačítko .
0 lidí to považuje za užitečné