Přeuspořádání obrazovky Plocha
Přizpůsobení Výchozí obrazovky

Přeuspořádání obrazovky Plocha

Přeuspořádejte panely na obrazovce Plocha jakýmkoli způsobem, který odpovídá tomu, jak je používáte. Například přesuňte panely s často používanými widgety, zástupci a složkami blíže na hlavní Výchozí obrazovku.
Poznámka: Miniatura nahoře vlevo ve zobrazení Skok je vždy hlavní Výchozí obrazovka.
  1. Štípnutím na obrazovce Plocha můžete zobrazit zobrazení Skok.
  2. Stiskněte a přidržte miniaturu Výchozí obrazovky, kterou chcete přesunout. HTC ChaCha potom zavibruje. Prst ještě nezvedejte.
  3. Přetáhněte miniaturu do nové pozice a potom zvedněte prst.
0 lidí to považuje za užitečné