Panel oznámení

Panel oznámení

Když obdržíte nové oznámení, můžete otevřít panel Oznámení a zobrazit obdržené oznámení či nové informace.
Pro otevření panelu oznámení stiskněte stavový řádek, přidržte jej a potom táhněte prst dolů.

Pokud máte několik oznámení, můžete přejít na obrazovce dolů a zobrazit všechny.

Tip: Panel oznámení můžete také otevřít na Výchozí obrazovce stisknutím tlačítka a klepnutím na položku Oznámení.

Uzavření panelu oznámení

Klepněte na spodní okraj panelu oznámení a podržte jej, potom přesuňte prst nahoru na obrazovce nebo stiskněte tlačítko ZPĚT. Nebo stiskněte tlačítko .
0 lidí to považuje za užitečné