ZAČÍNÁME
Režim spánku
ZAČÍNÁME

Režim spánku

Režim spánku spoří energii baterie tím, že přepne tablet HTC ChaCha do režim nízké spotřeby, když je vypnutý displej. Rovněž zabrání náhodným stiskům tlačítka, když máte tablet HTC ChaCha uložen v tašce. Přesto budete moci přijímat zprávy a hovory.

Přepnutí do režimu spánku

Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ vypnete dočasně displej a přepnete tablet do režimu spánku. Tablet HTC ChaCha se automaticky přepne do režimu spánku, když je chvíli v nečinnosti.

Probuzení z režimu spánku

Chcete-li zařízení HTC ChaCha probudit ručně, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Obrazovku budete muset odemknout.
Poznámka: Zařízení HTC ChaCha se z režimu spánku probudí automaticky, když máte příchozí hovor.

Odemčení obrazovky

Pro odemčení obrazovky vytáhněte kroužek nahoru.
Poznámka: Pokud jste nastavili vzor pro odemknutí obrazovky, kód pin nebo heslo, budete před odemknutím displeje vyzváni, abyste tento vzor nakreslili, zadali kód PIN nebo heslo.
Pokud máte nastavené nějaké připomenutí události nebo budík, můžete přetáhnout nebo do kruhu pro připomenutí nebo zrušení události či budíku.
Související témata
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
394
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-chacha
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-power-sleep_mode