ZAČÍNÁME
Pohybu prstů
ZAČÍNÁME

Pohybu prstů

Klepnutí Když chcete stisknout tlačítka na obrazovce nebo vybrat položky na obrazovce, jako jsou aplikace a ikony nastavení, jednoduše na ně klepněte prstem.
Stisknutí a přidržení Pro otevření dostupných možností položky (např. kontaktu nebo odkazu na webové stránce) jednoduše klepněte na položku a přidržte ji.
Přesunutí nebo posunutí Přesunutí nebo posunutí znamená rychlé svislé nebo vodorovné posunutí prstem po obrazovce.
Přetažení Než začnete položku přetahovat, klepněte na ni a podržte prst s určitým tlakem. Během tažení prst neuvolňujte, dokud nedosáhnete cílové polohy.
Rychlé pohyby Rychlé pohyby po displeji se podobají sklouznutí s tím rozdílem, že je třeba prstem provádět lehké, rychlejší tahy. Toto gesto prstem se vždy provádí ve svislém směru, jako například při rychlém procházení seznamu kontaktů nebo zpráv.
Otočit Na některých obrazovkách můžete automaticky změnit orientaci obrazovky z režimu na šířku do režimu na výšku tak, že zařízení HTC ChaCha otočíte na stranu.
Štípnutí V některých aplikacích, např. Galerie nebo webový prohlížeč lze „štípnout​“‍ obrazovku dvěma prsty (např. palcem a ukazováčkem) a přibližovat nebo oddalovat tak obrázek nebo webovou stránku při prohlížení.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
394
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-chacha
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY