Spodní kryt

Spodní kryt

Sejmutí spodního krytu

Sejměte spodní kryt pro získání přístupu k baterii, slotu pro kartu SIM a slotu pro paměťovou kartu.
  1. Vypnout zařízení HTC ChaCha a držte je pevně předním panelem dolů.
  2. Pravým a levým palcem vytlačte spodní kryt tak, abyste ho mohli vyjmout.

Vrácení spodního krytu

  1. Zasuňte spodní kryt na otevřenou část zadního panelu telefonu.
  2. Zatlačte spodní kryt k telefonu. Zajištění spodního krytu je indikováno slyšitelným zaklapnutím.
0 lidí to považuje za užitečné