Instellingen & Services
Wi‑Fi
Instellingen & Services

Wi-Fi

Om Wi-Fi op je toestel te gebruiken, heb je toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of "‍hotspot"‍. De beschikbaarheid en sterkte van het Wi-Fi-signaal verschilt afhankelijk van de objecten, zoals gebouwen of een muur tussen kamers waar het Wi-Fi-signaal doorheen moet.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

 1. Schuif op het Startscherm naar links.
 2. Tik op Instellingen > Wi-Fi.
 3. Tik op de aan/uit-schakelaar van het Wi-Fi netwerk om Wi-Fi in te schakelen.

  Een lijst met beschikbare draadloze netwerken verschijnt.

 4. Selecteer het draadloze netwerk waarmee je verbinding wilt maken.
  • Als je een open netwerk selecteert, word je automatisch verbonden met het netwerk. (Sommige Wi-Fi netwerken, zoals degene die je in internetwinkels, restaurants, hotels en dergelijke vindt, kunnen in je webbrowser om een wachtwoord vragen voordat je verbinding kunt maken.)
  • Als je een beveiligd netwerk hebt geselecteerd, typ je de beveiligingssleutel en tik je vervolgens op Gereed.

Als je telefoon verbinding heeft met een draadloos netwerk, wordt het Wi-Fi-verbonden pictogram weergegeven in de statusbalk en zie je de signaalsterkte (aantal verlichte balken).

De volgende keer dat je verbinding maakt met hetzelfde beveiligde draadloze netwerk, wordt je niet gevraagd om nogmaals het wachtwoord of andere beveiligingsgegevens in te voeren, behalve wanneer je de fabrieksinstellingen herstelt.

Verbinding maken met een verborgen Wi-Fi-netwerk

Een Wi-Fi-netwerk kan verborgen zijn, wat inhoudt dat de naam van het netwerk niet wordt uitgezonden. In dat geval verschijnt het niet in de lijst met beschikbare netwerken in het scherm Wi-Fi-instellingen en verschijnt ook geen bericht als het netwerk binnen bereik is. Om verbinding te maken met een verborgen Wi-Fi-netwerk als dat binnen bereik is, moet je de naam van het netwerk en het wachtwoord invoeren.
Belangrijk: De netwerknaam en het wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig.
 1. Schuif op het Startscherm naar links.
 2. Tik op Instellingen > Wi-Fi.
 3. Controleer of Wi-Fi is ingeschakeld.
 4. Tik op geavanceerd.
 5. Tik op , voer de netwerknaam in en tik op toevoegen.
 6. Voer op het scherm Aanmelden het wachtwoord in en tik op gereed.

De verbinding met een Wi-Fi-netwerk verbreken

 1. Schuif op het Startscherm naar links.
 2. Tik op Instellingen > Wi-Fi.
 3. Tik op de aan/uit-schakelaar van het Wi-Fi netwerk om Wi-Fi uit te schakelen en de verbinding met het draadloze netwerk te verbreken.

Je kunt ook de netwerknaam ingedrukt houden en op verwijderen klikken om de verbinding te verbreken. Maar hiermee verwijder je de beveiligingsinstellingen als het om een beveiligd netwerk gaat en je moet ze opnieuw invoeren de volgende keer dat je weer verbinding maakt met dit Wi-Fi-netwerk.

 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
540
be-nl
61
*Voer hier commentaar in ...
windows-phone-8s-by-htc
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS
topic_tag-connections_internet-wifi