Het volume aanpassen

Het volume aanpassen

  1. Druk op de knoppen Volume omhoog of Volume omlaag om het afspeelvolume in te stellen.
  2. Houd de volumeknop ingedrukt tot het gewenste volume is bereikt.

Het volume aanpassen

  1. Druk op de knoppen Volume omhoog of Volume omlaag om het afspeelvolume in te stellen.
  2. Tik op .

Als de optie Trillen is ingeschakeld in de instellingen, gaat de telefoon naar de trilmodus. Als dat niet het geval is, gaat de telefoon naar de stille modus.

0 mensen vonden dit bruikbaar