Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen of de verbinding verbreken

Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen of de verbinding verbreken

De verbinding met een Bluetooth-apparaat verbreken

  1. Druk in het begin scherm op MENU en tik op Instellingen > Draadloos en netwerken > Bluetooth-instellingen.
  2. Houdt in het vak Bluetooth-apparaten het apparaat ingedrukt waarmee u de verbinding wilt verbreken.
  3. Tik op Verbinding verbreken.

Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen

U kunt uw telefoon zijn koppelingsinformatie voor een ander Bluetooth-apparaat laten vergeten. Om opnieuw verbinding met dat apparaat te maken, moet u mogelijk de code opnieuw invoeren of bevestigen.
  1. Druk in het begin scherm op MENU en tik op Instellingen > Draadloos en netwerken > Bluetooth-instellingen.
  2. Houdt in het vak Bluetooth-apparaten het apparaat ingedrukt waarmee u de verbinding wilt verbreken.
  3. Tik op Verbinding verbreken.

    Of tik op Koppeling ongedaan maken als het Bluetooth-apparaat op dit moment niet met de telefoon is verbonden.

0 mensen vonden dit bruikbaar