Instellingen & Services
Bluetooth
Instellingen & Services

Bluetooth

Bluetooth is een communicatietechnologie voor de korte afstand waarmee apparaten informatie kunnen uitwisselen over een afstand van ongeveer acht meter zonder dat een fysieke verbinding nodig is.

Bluetooth in- of uitschakelen

Schakel Bluetooth uit om energie te besparen of wanneer het gebruik van een draadloos apparaat verboden is, zoals aan boord van vliegtuigen en in ziekenhuizen.
  1. Druk in het begin scherm op MENU en tik op Instellingen > Draadloos en netwerken
  2. Schakel het selectievakje Bluetooth in of uit.
Een nog eenvoudiger manier om Bluetooth in of uit te schakelen, is met de Bluetooth-widget in het beginscherm. Zie voor instructies over het toevoegen van een widget aan het beginscherm Het beginscherm met widgets personaliseren.

De naam van de telefoon wijzigen

De naam van de telefoon identificeert uw telefoon bij andere apparaten.
  1. Druk in het begin scherm op MENU en tik op Instellingen > Draadloos en netwerken > Bluetooth-instellingen.
  2. Als het keuzevakje the Bluetooth niet is geselecteerd, moet u dit selecteren om Bluetooth in te schakelen.
  3. Tik op Apparaatnaam.
  4. Typ de naam van uw telefoon in het dialoogvenster en tik op OK.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
316
be-nl
61
*Voer hier commentaar in ...
htc-wildfire
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS