Over Mail

Over Mail

Met de toepassing Post kunt u e-mail ontvangen van en verzenden via uw webmail of andere accounts, met POP3 of IMAP. Hiermee kunt u ook uw Exchange ActiveSync e-mail en andere opties op uw telefoon openen. Zie voor informatie hierover Met Exchange ActiveSync e-mail werken.

U kunt de widget Mail toevoegen om POP3/IMAP of Exchange ActiveSync-berichten in het beginscherm te lezen. Zie voor instructies over het toevoegen van een widget aan het beginscherm Het beginscherm met widgets personaliseren.

0 mensen vonden dit bruikbaar