COMMUNICATIE
Berichtopties instellen
COMMUNICATIE

Berichtopties instellen

  1. Tik in het beginscherm op > Berichten.
  2. Druk op MENU en tik op Instellingen.

U kunt de volgende opties instellen:

Instellingen voor opslag
Oude berichten verwijderen Oudere berichten automatisch verwijderen als de onderstaande limieten zijn bereikt. Vergrendelde berichten worden niet verwijderd.
Limiet voor SMS Selecteer het maximale aantal SMS-berichten dat u in elke conversatie wilt opslaan (dit is exclusief vergrendelde berichten).
Limiet voor MMS Selecteer het maximale aantal MMS-berichten dat u in elke conversatie wilt opslaan (dit is exclusief vergrendelde berichten).
Sms-instellingen
Bezorgingsrapporten Een rapport ontvangen over de bezorgingsstatus van uw bericht.
Servicecentrum Toont het nummer van het servicecentrum. Tik om het nummer te wijzigen. Aanbevolen wordt om het nummer niet te wijzigen omdat dit problemen kan opleveren bij het ontvangen en verzenden van berichten.
Berichten op de SIM-kaart beheren Tik om SMS-berichten te bekijken die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen. U kunt deze berichten ook verwijderen of naar het geheugen van de telefoon kopiëren
MMS-instellingen
Bezorgingsrapporten Een rapport ontvangen over de bezorgingsstatus van uw bericht.
Leesrapporten) Een rapport ontvangen of elke ontvanger het bericht heeft gelezen of het zonder te lezen heeft verwijderd.
Automatisch ophalen Automatisch alle MMS-berichten volledig ophalen. Hierna worden de MMS-berichtkop en de eigenlijke tekst plus bijlagen automatisch naar de telefoon gedownload. Als u dit selectievakje uitschakelt, worden alleen de berichtkoppen opgehaald en weergegeven in het scherm Alle berichten.
Automatisch ophalen tijdens roamen Automatisch alle MMS-berichten volledig ophalen tijdens roamen. Dit kan extra kosten opleveren.
Prioiteit Stel de berichtprioriteit in van verzonden MMS-berichten.
Maximale berichtgrootte Stel de maximale bestandsgrootte van een MMS-bericht in. Het MMS-bericht wordt niet verzonden als het groter is dan de hier ingestelde waarde.
Ontvangen berichten
Ontvangstmelding Een bericht in de statusbalk ontvangen als een nieuw SMS- of MMS-bericht aankomt.
Meldingsgeluid afspelen Uw telefoon instellen om te bellen als een nieuw bericht aankomt.
Meldingsgeluid Selecteer een beltoon die specifiek is voor nieuwe SMS- en MMS-berichten. De beltoon wordt kort afgespeeld wanneer u deze selecteert.
Trillen Uw telefoon instellen om te trillen als een SMS- of MMS-bericht aankomt.
Verzonden berichten
Melding van verzonden Een melding in de statusbalk ontvangen als een bericht met succes is verzonden.
Foutmelding Een melding in de statusbalk ontvangen als een bericht niet met succes is verzonden.
Meldingsgeluid afspelen Uw telefoon laten bellen als een bericht over verzenden of mislukte verzending is ontvangen.
Meldingsgeluid Selecteer een beltoon die specifiek is voor meldingen over geslaagde en mislukte verzendingen. De beltoon wordt kort afgespeeld wanneer u deze selecteert.
Trillen Uw telefoon instellen om te trillen als een SMS- of MMS-bericht aankomt.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
316
be-nl
61
*Voer hier commentaar in ...
htc-wildfire
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS