Een bericht lezen en beantwoorden

Een bericht lezen en beantwoorden

Afhankelijk van de meldingsinstellingen speelt de telefoon een beltoon af of geeft het bericht kort weer in de statusbalk wanneer u een nieuw e-mailbericht ontvangt.
In de statusbalk verschijnt een pictogram voor een nieuw bericht .
 1. Zo kunt u een bericht openen en beantwoorden:
  • Schuif het mededelingenvenster open (zie Het meldingenvenster openen). Tik op het nieuwe bericht.
  • Open de toepassing Berichten om het bericht te openen en lezen.
 2. Tijdens het lezen van het bericht kunt u:
  Met een SMS antwoorden Tik in het tekstvak onderaan het scherm, typ uw antwoord en tik op .
  Met een MMS antwoorden Typ het antwoord en kies de bij te voegen items. Zie Een multimediabericht zenden (MMS)
  Een telefoonnummer in het bericht bellen of opslaan Tik op het telefoonnummer. Kies of u het nummer wilt bellen of aan uw contacten toevoegen.
  Een koppeling in een bericht openen Open de koppeling om deze in de webbrowser te openen.
  Een bericht sturen naar een e-mailadres dat in het bericht is opgenomen, of dit opslaan. Tik op het e-mailadres. Kies of u een e-mail of een MMS wilt sturen of dat u het e-mailadres in uw contacten wilt opslaan.
  Bericht doorsturen Houd het bericht ingedrukt om het optiemenu te openen en tik op Doorsturen.
  Berichtdetails bekijken Houd het bericht ingedrukt om het optiemenu te openen en tik op Berichttdetails weergeven.

Een bijlage bekijken en opslaan vanuit een multimediabericht

Als u zich zorgen maakt over de grootte van de gegevensdownloads, controleert u de grootte van een MMS-bericht voordat u het downloadt.
Opmerking:Wanneer Automatisch ophalen is uitgeschakeld in de MMS-instellingen, wordt alleen de berichtkop gedownload. Tik op de knop Download rechts van het bericht om het hele bericht op te halen. Zie Berichtopties instellen als u meer wilt weten over berichtinstellingen.
 • Als bijvoorbeeld een foto of video aan een ontvangen bericht is toegevoegd, tikt u daar op om de inhoud te bekijken.
 • Als de bijlage een contact is (vCard), tikt u daar op om deze aan uw contacten toe te voegen.

  Open de toepassing Contacten om de contactgegevens te bekijken. Zie Contacten.

 • Als de bijlage een afspraak of evenement is (vCalendar), tikt u er op en kiest u de agenda waarin u deze wilt opslaan.

  Open de toepassing Agenda om de afspraak of het evenement te bekijken.

 • Om de bijlage op de geheugenkaart op te slaan, houdt u het MMS-bericht ingedrukt en tikt u op [type bijlage] opslaan in het optiemenu.

Pushberichten bekijken

Pushberichten bevatten een webkoppeling. De koppeling is in veel gevallen bedoeld om een bestand te downloaden waarnaar u hebt gevraagd, bijvoorbeeld een beltoon.

Als u een pushbericht ontvangt, verschijnt een meldingspictogram in de statusbalk.

 • Een nieuw pushbericht openen en lezen
  1. Druk op de statusbalk en schuif deze omlaag om het meldingenvenster te openen.
  2. Tik op het nieuwe bericht.
  3. Tik op Website bezoeken.
 • Alle pushberichten bekijken
  1. Tik in het beginscherm op > Berichten.
  2. Druk op MENU en tik op Pushberichten.
0 mensen vonden dit bruikbaar