Widgets Contacten toevoegen

Widgets Contacten toevoegen

Houd contact met verschillende groepen vrienden of collega's in uw leven. Met de widget Contacten kunt u met een enkele tik direct bellen, een bericht versturen of details van een favoriete contact bekijken. U kunt meerdere widgets Contacten op het beginscherm plaatsen, met voor elke widget een andere groep contacten.
 1. Ga naar het deel van het beginscherm waar ruimte is voor een nieuwe widget.
 2. Tik op of houd dit op het beginscherm ingedrukt. Het optiemenu Toevoegen aan Begin verschijnt.
 3. Tik op Widget > Contacten.
 4. Tik op de stijl voor de widget en tik op Selecteren.
 5. Selecteer de groep die u als widget wilt toevoegen.
 6. Sleep de widget naar een lege ruimte in het beginscherm en laat los.
Herhaal deze stappen als u meer widgets Contacten wilt toevoegen.

De standaard communicatiemethode instellen

 1. Ga in het Beginscherm naar de widget Contacten.
 2. Tik op een contact in de widget.
 3. Tik in het scherm Standaardactie selecteren op de communicatiemethode die u voor het contact wilt instellen.

De standaard communicatiemethode wijzigen

 1. Ga in het Beginscherm naar de widget Contacten.
 2. Tik op de naam van een contact in de widget om het visitekaartje van de persoon te openen.
 3. Druk op MENU en tik op Meer > Actie van widget instellen.
 4. Tik in het scherm Standaardactie selecteren op de communicatiemethode die u voor het contact wilt instellen.

Contact opnemen met een contact

Controleer of u voor elk van de contacten in de widget Contacten een standaard communicatiemethode hebt gekozen. Zie De standaard communicatiemethode instellen.
 1. Ga in het Beginscherm naar de widget Contacten.
 2. Tik op een contact (foto, niet de naam) in de widget. De standaard communicatiemethode wordt geactiveerd.
Tip: Tik op de naam van het contact om het scherm met gegevens voor die contact te openen.
0 mensen vonden dit bruikbaar