Instellingen & Services
Geluidsinstellingen wijzigen
Instellingen & Services

Geluidsinstellingen wijzigen

Wisselen tussen stil, trillen en normale modi

Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Om terug te keren van de stille naar de normale modus, drukt u op de knop Volume omhoog.
 • Om terug te keren van de modus trillen naar de normale modus, drukt u op de knop Volume omhoog.
 • Druk in het startscherm op en tik op Instellingen > Geluid > Geluidsprofiel.
  Tip: Voeg de widget Profiel aan het startscherm toe zodat u snel tussen modi kunt wisselen.

Hoorbare selectie in- of uitschakelen

U kunt een geluid laten klinken als u onderdelen op het scherm selecteert.
 1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Geluid.
 3. Selecteer het keuzevakje Hoorbare selectie.

Het belvolume automatisch verlagen

Uw HTC Wildfire S heeft een optie beltoon uitschakelen die automatisch het volume van de beltoon verlaagt als u hem verplaatst of oppakt.
 1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Geluid.
 3. Selecteer of wis het keuzevakje Beltoon zachter bij oppakken telefoon.

De HTC Wildfire S luider laten bellen met de Zak-modus

Om het missen van binnenkomende gesprekken te vermijden als uw HTC Wildfire S in uw zak of tas zit, kunt u hem instellen zodat het volume langzaam luider wordt en de telefoon gaat trillen bij een binnenkomend gesprek. Als de HTC Wildfire S niet in uw zak of tas zit, blijft hij op het gewone volume bellen.
 1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Geluid.
 3. Schakel het selectievakje Zakmodus in of uit.

Automatisch naar luidspreker schakelen

U kunt de luidspreker inschakelen door de HTC Wildfire S om te keren.
 1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Geluid.
 3. Schakel het selectievakje Omkeren voor luidspreker in of uit.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
392
be-nl
61
*Voer hier commentaar in ...
htc-wildfire-s
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS