Een nummer als beltoon instellen

Een nummer als beltoon instellen

U kunt een nummer selecteren in de bibliotheek van de applicatie Muziek en dit instellen als de standaardbeltoon of de beltoon voor een bepaalde contactpersoon.

  1. Tik in het beginscherm op > Muziek.
  2. Tik op om naar de bibliotheek te gaan.
  3. Selecteer het nummer dat u als beltoon wilt gebruiken in de bibliotheek en speel het af.
  4. Druk in het scherm Wordt nu afgespeeld op en tik op Instellen als beltoon.
  5. Tik in het menu Instellen als beltoon op Beltoon telefoon of Beltoon contact. Als u Beltoon contact selecteert, moet u in het volgende scherm de contacten selecteren waaraan u de beltoon wilt koppelen.

Controleren of het nummer als beltoon is toegevoegd

  1. Druk in het beginscherm op , en tik vervolgens op Instellingen.
  2. Tik in het scherm Instellingen op Geluid > Telefoonbeltoon.
Het nummer moet in de lijst met beltonen staan en geselecteerd zijn.
0 mensen vonden dit bruikbaar