COMMUNICATIE
Contactgegevens samenvoegen
COMMUNICATIE

Contactgegevens samenvoegen

Als u dezelfde contacten op de HTC Wildfire S, Google Account, en sociale netwerkaccounts zoals Facebook en Twitter, hebt, zal de HTC Wildfire S proberen om ze automatisch te combineren of om u te laten beslissen welke contacten u wilt combineren. Het combineren van gelijke contacten voorkomt dubbele ingangen in de lijst met contacten.

Overeenkomende suggesties voor contacten accepteren

Als uw HTC Wildfire S contactgegevens vindt die hij kan samenvoegen, verschijnt het pictogram voor overeenkomende suggesties in het berichtgebied van de statusbalk.

 1. Schuif het meldingenvenster omlaag en tik op Voorstel overeenkomende contacten. Een lijst verschijnt met contacten waarvoor samenvoegen wordt voorgesteld.
 2. Tik op om ze samen te voegen.
 3. Tik op OK.
Opmerking: Als u geen van uw contacten wilt samenvoegen, tikt u op Alles negeren.

Een lijst van al uw gekoppelde contacten bekijken

 1. Tik in het beginscherm op > Contacten.
 2. Druk in het tabblad Allen op en tik op Meer > Gekoppelde contacten. De lijst Alle gekoppelde contacten verschijnt waarin u de samengevoegde accounttypen en informatie kunt controleren.
 3. U kunt eventueel de koppeling van een accounttype verbreken of herstellen.
 4. Tik op OK als u klaar bent.

Contactgegevens handmatig samenvoegen

 1. Tik in het beginscherm op > Contacten.
 2. Tik in het tabblad Allen op de naam van de contact (niet op het pictogram of de foto) die u wilt koppelen.
 3. Tik in de rechterbovenhoek van het scherm op of op (als er koppelingen zijn voorgesteld).
 4. In het scherm kunt u:
  • Tik onder Voorgestelde koppelingen op om de contact aan een account te koppelen.
  • Tik onder Contact toevoegen op een van de opties om met een andere contact te koppelen.
 5. Tik op Gereed.

De koppeling verbreken

 1. Tik in het beginscherm op > Contacten.
 2. Tik in het tabblad Allen op de naam van de contact (niet op het pictogram of de foto) die u wilt koppelen.
 3. Tik in de rechterbovenhoek van het scherm op .
 4. Tik onder Gekoppelde contacten op naast een accounttype om de koppeling te verbreken.
 5. Tik op Gereed.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
392
be-nl
61
*Voer hier commentaar in ...
htc-wildfire-s
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS
topic_tag-people-merge_contact_info