AAN DE SLAG
Meldingenvenster
AAN DE SLAG

Meldingenvenster

Als een nieuwe melding binnenkomt, kunt u het meldingenvenster openen om het bericht, de herinnering of de melding van een gebeurtenis te bekijken. In het mededelingenscherm kunt u snel wisselen tussen onlangs geopende toepassingen, en u kunt eenvoudig instellingen inschakelen zoals Wi-Fi en Bluetooth.
Tik op de statusbalk en schuif met uw vinger omlaag over het scherm om het meldingenvenster te openen.

Als er verschillende meldingen zijn, kunt u omlaag rollen om ze allemaal te bekijken.

Tip: U kunt het meldingenvenster ook openen in het startscherm door op te drukken en vervolgens op Meldingen te tikken.

Wisselen tussen onlangs geopende applicaties

In het meldingenvenster kunt u eenvoudig tot acht toepassingen bereiken die u onlangs hebt geopend.

  1. Tik op de statusbalk en schuif met uw vinger omlaag over het scherm om het meldingenvenster te openen.
  2. Schuif met uw vinger in het deel Recente applicaties naar links of rechts om onlangs geopende applicaties te zien.
  3. Tik op een toepassing om deze te openen.
Tip: Houd ingedrukt om de onlangs gebruikte toepassingen te bekijken.

Werken met snelinstellingen

In het tabblad Snelinstellingen kunt u eenvoudig Wi-Fi, Bluetooth, GPS enzovoort inschakelen en het biedt een snelkoppeling naar alle instellingen van de HTC Wildfire S.
  1. Tik op de statusbalk en schuif met uw vinger omlaag over het scherm om het meldingenvenster te openen.
  2. Tik op de tab Snelinstellingen.
  3. Tik in het keuzevakje naast een onderdeel om dit in of uit te schakelen.

Het meldingenvenster sluiten

Houd de onderste balk van het meldingenvenster aangetikt en schuif uw vinger omhoog over het scherm. Of druk op .
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
392
be-nl
61
*Voer hier commentaar in ...
htc-wildfire-s
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS
topic_tag-notifications-notifications_panel