Uw telefoon als mobiele hotspot gebruiken

Uw telefoon als mobiele hotspot gebruiken

Wilt u de internetverbinding met een laptop of een ander apparaat delen? De telefoon kan een mobiele hotspot worden door de mobiele gegevensverbinding te delen over Wi-Fi. Andere apparaten die Wi-Fi ondersteunen, kunnen de gedeelde gegevensverbinding vervolgens gebruiken om verbinding met internet te maken.
Belangrijk:
 • Om de gegevensverbinding van uw mobiele telefoon te delen, moet deze optie actief zijn in uw telefoonplan. Dit heet ook wel tethering en dat brengt vaak extra kosten met zich mee.
 • Als u en anderen de gedeelde verbinding op een ander apparaat gebruiken, worden gegevens van uw mobiele telefoonplan gebruikt. Let op eventuele gegevenslimieten in het plan, zodat u niet extra hoeft te betalen.
 1. Tik op het beginscherm op .
 2. Tik op Instellingen > Gedeeld internet.
 3. Tik op de schakelaar Delen aan/uit om internet delen in te schakelen.
 4. Tik op instellen en wijzig deze instellingen:
  Broadcastnaam Voer een naam in voor de mobiele hotspot. Dit is de naam die anderen zullen zien en gebruiken om verbinding met de gedeelde verbinding te maken via Wi-Fi.
  Beveiligingstype Selecteer wachtwoord vereist (WPA2) om de mobiele hotspot als beveiligd netwerk in te stellen. Of selecteer geen (open) om iedereen toegang te geven.
  Wachtwoord Als u wachtwoord vereist (WPA2) kiest, moet u een wachtwoord opgeven dat verplicht is om verbinding met en gebruik te maken van de gedeelde verbinding.
 5. Tik op om de instellingen op te slaan.
Als u bovenaan het scherm tikt om de statusbalk zichtbaar te maken, ziet u het pictogram Internet delen zolang u de mobiele gegevensverbinding deelt.
0 mensen vonden dit bruikbaar