Instellingen & Services
Wi‑Fi
Instellingen & Services

Wi-Fi

Om Wi-Fi op je toestel te kunnen gebruiken, heb je toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of "‍hotspot"‍.
Opmerking: De beschikbaarheid en sterkte van het Wi-Fi-signaal verschilt naargelang van de barrières, zoals gebouwen of een muur tussen kamers, waar het Wi-Fi-signaal doorheen moet.

Wi-Fi inschakelen en een verbinding maken met een draadloos netwerk

 1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op de Aan/Uit-schakelaar van het Wi-Fi netwerk om Wi-Fi in te schakelen.
 3. Tik op Wi-Fi.

  De gevonden Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.

  Opmerking: Indien het gewenste draadloze netwerk niet in de lijst voorkomt, tikt u op > Netwerk toevoegen om het handmatig toe te voegen.
 4. Tik op het gewenste Wi-Fi-netwerk om er een verbinding mee te maken.
  Opmerking: Als het een beveiligd netwerk is, wordt u verzocht de aanmeldgegevens of het wachtwoord voor dit netwerk in te voeren.
 5. Tik op Verbinden.

Wanneer uw HTC Sensation verbonden is met het draadloos netwerk, verschijnt het Wi-Fi-pictogram in de statusbalk en ziet u de signaalsterkte (aantal verlichte balken).

De volgende keer dat uw HTC Sensation verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk dat u eerder hebt gebruikt, wordt u niet meer gevraagd om de sleutel of andere beveiligingsgegevens in te voeren, behalve wanneer u de fabrieksinstellingen van de HTC Sensation terugzet.

De status van draadloze netwerken controleren

 1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Wi-Fi en vervolgens op het draadloze netwerk waarmee de HTC Sensation is verbonden.
Een bericht verschijnt met de Wi-Fi status, snelheid, signaalsterkte enzovoort.
Opmerking: Als u de instellingen voor dit netwerk wilt verwijderen, tikt u in dit vak op Vergeten.

Verbinding maken met een ander Wi-Fi-netwerk

 1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Wi-Fi. De gevonden Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.
  Opmerking: Om handmatig naar beschikbare Wi-Fi-netwerken te zoeken, drukt u op en tikt u op Zoeken.
 3. Tik op een Wi-Fi-netwerk om er een verbinding mee te maken.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk met verbeterde beveiliging

Belangrijk: U moet mogelijk een netwerkcertificaat (*.p12) op uw HTC Sensation installeren voordat u een verbinding kunt maken met een Wi-Fi-netwerk met het EAP-TLS-verificatieprotocol.
 1. Sla het certificaat op in de basismap van de geheugenkaart.
 2. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen > Beveiliging.
 3. Tik op Installeren vanuit opslag.
 4. Selecteer het netwerkcertificaat dat nodig is om het EAP-TLS-netwerk te bereiken.
 5. Wi-Fi inschakelen en een verbinding maken met een draadloos netwerk.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
399
be-nl
61
*Voer hier commentaar in ...
htc-sensation
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS
topic_tag-connections_internet-wifi