Instellingen & Services
Dataverbinding
Instellingen & Services

Dataverbinding

Als je de HTC Sensation voor het eerst inschakelt, wordt hij automatisch ingesteld op het gebruik van de gegevensverbinding van je mobiele dienstverlener (als de SIM-kaart is ingestoken).

Controleren welke gegevensverbinding u gebruikt

 1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Mobiel netwerk > Mobiele providers of op Namen toegangspunten.

De gegevensverbinding in- of uitschakelen

Het uitschakelen van de gegevensverbinding verlengt de levensduur van de batterij en bespaart kosten voor gegevensverkeer.
 1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op de Mobiel netwerk-schakelaar Aan/uit om het in of uit te schakelen.
Belangrijk: Als de gegevensverbinding niet is ingeschakeld en u ook niet met een Wi-Fi-netwerk verbonden bent, ontvangt u geen automatische updates van uw e-mail, sociale netwerkaccounts en andere gesynchroniseerde informatie.

Een nieuw toegangspunt toevoegen

Belangrijk: Voordat u een nieuwe gegevensverbinding toevoegt, moet u de naam en instellingen van het toegangspunt (inclusief gebruikersnaam en wachtwoord indien nodig) aanvragen bij uw mobiele aanbieder.
 1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Mobiel netwerk > Namen toegangspunten.
 3. Druk in het venster APNs op en tik op Nieuwe APN.
 4. Typ de APN-instellingen in het venster Toegangspunt bewerken. Tik op een APN-instelling om deze te bewerken.
 5. Druk op en tik vervolgens op Opslaan.

Data roaming inschakelen

Maak verbinding met de netwerken van partners van uw mobiele aanbieder voor toegang tot dataservices wanneer u buiten het bereik van het netwerk van de mobiele aanbieder bent.

Waarschuwing: Het gebruik van gegevensverbindingen tijdens roaming kan veel geld kosten. Neem contact op met je mobiele aanbieder over de tarieven voor roaming voordat je daar gebruik van maakt.
 1. Druk in het beginscherm op en tik vervolgens op Instellingen.
 2. Tik op Mobiel netwerk en selecteer het keuzevakje Gegevensroaming.
U kunt ook het keuzevakje Geluid bij dataroaming selecteren als u wilt dat de HTC Sensation geluid maakt zodra u verbinding maakt met een roaming netwerk.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
399
be-nl
61
*Voer hier commentaar in ...
htc-sensation
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS
topic_tag-connections_internet-data