E-mailberichten zoeken en filteren

E-mailberichten zoeken en filteren

  1. Druk op .
  2. Als u het zoeken wilt verfijnen of filteren, tikt u op en selecteert u de van toepassing zijnde opties. U kunt het zoeken bijvoorbeeld richten op een deel van een e-mail of e-mailberichten filteren die bijlagen bevatten of als hoge prioriteit gemarkeerd zijn.
  3. Typ vervolgens in het zoekvak waarnaar u wilt zoeken.

Tik op een resultaat om het e-mailbericht te openen.

Zoeken naar e-mails van een contact

Je weet wel de afzender maar je kunt een bepaalde e-mail van deze contact niet vinden?
  1. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
  2. Houd een e-mailbericht van een contact ingedrukt.
  3. Tik op Zoek de mail van de afzender. Een lijst met e-mailberichten van die contact verschijnt.
0 mensen vonden dit bruikbaar