Twitter voor HTC Sense

Twitter voor HTC Sense

Als je bij Twitter bent aangemeld voor HTC Sense, kun je:

  • Je Twitter-contactsen en hun laatste tweets in Contacten bekijken.
  • Tweets verzenden en de tweets van je vrienden bekijken in Friend Stream.
Opmerking: Als je de Twitter toepassing hebt (voorgeïnstalleerd of gedownload), word je bij aanmelden bij Twitter voor HTC Sense niet aangemeld voor de toepassing Twitter en omgekeerd. Als je voor beide dezelfde Twitter-account wilt gebruiken, moet je je op beide met dezelfde aanmeldingsgegevens aanmelden.
Verwante onderwerpen
0 mensen vonden dit bruikbaar