Een foto maken

Een foto maken

  1. Tik in het beginscherm op > Camera.
  2. Richt de camera en stel scherp op het onderwerp.

    Als u een foto van mensen maakt, herkent de camera automatisch gezichten en stelt daarop scherp. Rond de gezichten van mensen verschijnen kaders.

    Tip: Controleer of in de instellingen van de camera de keuzevakjes Autofocus en Gezichtsdetectie zijn geselecteerd.
  3. Als u klaar bent om de foto te maken, tikt u op .
  4. Kies wat u met de foto wilt doen, zoals delen, als achtergrond instellen, enzovoort.
Verwante onderwerpen
0 mensen vonden dit bruikbaar