Een back-up maken van uw SMS-berichten

Een back-up maken van uw SMS-berichten

  1. Tik in het beginscherm op > Berichten.
  2. Druk op en tik op SMS back-uppen > SMS back-uppen.
  3. Typ een naam voor de back-up en tik op OK.

SMS-berichten importeren

U kunt alleen SMS-berichten importeren die zijn geëxporteerd met de optie Back-up SMS.
  1. Tik in het beginscherm op > Berichten.
  2. Druk op en tik op Back-up SMS > SMS herstellen.
  3. Tik op het te importeren back-upbestand.
  4. Tik op OK.
0 mensen vonden dit bruikbaar