Instellingen & Services
Woorden invoeren met voorspellende tekst
Instellingen & Services

Woorden invoeren met voorspellende tekst

Standaard is de invoer met voorspellende tekst ingeschakeld en worden woordvoorstellen tijdens het typen weergegeven.
Tip: Tik op om te schakelen tussen de voorspellende modi multiklikken en XT9 als je de indeling Compact of het telefoontoetsenbord gebruikt.
Ga als volgt te werk om een woord in de voorspellende modus in te voeren:
 • Als je het woord dat je wilt gebruiken in de suggestielijst groen of oranje gemarkeerd ziet, tik je op de spatiebalk om het woord in de tekst in te voegen.
 • Als je het woord dat je wilt gebruiken in de suggesties ziet voordat je klaar bent met het typen van het gehele woord, tik je op het woord om dit in de tekst in te voegen.
 • Als rechts van de lijst met suggesties een pijl staat, tik je op de pijl om meer suggesties te bekijken.

Voorspellende tekst voor een tweede taal instellen

Je kunt de voorspellende tekst op tweetalig instellen. Tijdens het typen krijg je dan woordvoorstellen in de twee talen die je hebt geselecteerd.
 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op > Taal en toetsenbord.
 2. Tik op HTC Sense Invoer > Geavanceerde instellingen.
 3. Tik op Tweetalige voorspelling en selecteer de gewenste taal.

Een woord toevoegen aan de lijst met voorspellende tekst

Terwijl je tekst invoert met de indeling Standaard toetsenbord, wordt elk woord waarop je in de lijst met suggesties tikt, automatisch toegevoegd.

Je kunt ook handmatig een woord aan de lijst toevoegen.

 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op > Taal en toetsenbord.
 2. Tik op HTC Sense Invoer.
 3. Tik op Persoonlijk woordenboek > Persoonlijk woordenboek bewerken > .
 4. Voer het woord in dat je wilt toevoegen en tik vervolgens op OK.

Een woord in het woordenboek voor voorspellende tekst bewerken of verwijderen

 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op > Taal en toetsenbord.
 2. Tik op HTC Sense Invoer.
 3. Tik op Persoonlijk woordenboek > Persoonlijk woordenboek bewerken.
  • Tik op het woord zelf om dit te bewerken.
  • Tik op > Verwijderen om woorden uit het woordenboek te verwijderen. Selecteer de te verwijderen woorden en tik dan op Verwijderen.

Een back-up van uw persoonlijk woordenboek op de geheugenkaart maken

Als uw geheugenkaart geplaatst is, kunt u een back-up maken van de nieuwe woorden die u aan het woordenboek voor voorspellende tekst hebt toegevoegd.
 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op > Taal en toetsenbord.
 2. Tik op HTC Sense Invoer.
 3. Tik op Persoonlijk woordenboek > Persoonlijk woordenboek synchroniseren > Naar geheugenkaart kopiëren.

Uw persoonlijk woordenboek van de geheugenkaart importeren

 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op > Taal en toetsenbord.
 2. Tik op HTC Sense Invoer.
 3. Tik op Persoonlijk woordenboek > Persoonlijk woordenboek synchroniseren > Herstellen vanaf geheugenkaart.
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
439
be-nl
61
*Voer hier commentaar in ...
htc-one-v
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS