Het schermtoetsenbord gebruiken

Het schermtoetsenbord gebruiken

Als je een programma start of een veld selecteert waarin tekst of cijfers nodig zijn, komt het schermtoetsenbord beschikbaar. Tik op of druk op als je klaar bent met het typen van de tekst om het schermtoetsenbord te sluiten.

Een toetsenbordindeling kiezen

Je kunt uit verschillende indelingen van het toetsenbord kiezen die aan je stijl van typen voldoen.
 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op > Taal en toetsenbord.
 2. Tik op HTC Sense Invoer > Geavanceerde instellingen.
 3. Tik op Toetsenbordtypes en selecteer de indeling die je wilt gebruiken.
  Standaard Deze indeling komt overeen met die van een computertoetsenbord. Dit is de standaardinstelling.
  Telefoon Deze indeling komt overeen met het traditionele telefoontoetsenblok.
  Compact Deze indeling heeft twee letters op elke toets. De toetsen zijn iets groter dan bij de standaardindeling.

Tekst invoeren

Tik op de toetsen op het schermtoetsenbord om letters en cijfers in te voeren, evenals leestekens en symbolen.
 • Tik op om een hoofdletter in te voeren. Tik hier twee keer op om hoofdlettervergrendeling in te schakelen.
 • Houd toetsen met grijze tekens langs de bovenrand ingedrukt om nummers, symbolen of letters met accenten te typen. Het grijze teken op de toets is het teken dat wordt ingevoegd als je de toets ingedrukt houdt. Aan sommige toetsen zijn meerdere tekens of accenten gekoppeld.

Meerdere toetsenbordtalen inschakelen

Als op de HTC One V meerdere toetsenbordtalen beschikbaar zijn, kun je kiezen welke talen je in het schermtoetsenbord wilt inschakelen.
 1. Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op > Taal en toetsenbord.
 2. Tik op HTC Sense Invoer.
 3. Tik op Keuze toetsenbord en selecteer de gewenste talen.

De toetsenbordtaal wijzigen

 1. Tik terwijl het schermtoetsenbord geopend is op .
 2. Selecteer de optie Van toetsenbord wisselen om van toetsenbordtaal te wisselen.
 3. Tik op tot je de taal ziet die je wilt gebruiken.
Opmerking: Om Van toetsenbord wisselen in of uit te schakelen, schuif je het Meldingenvenster open en tik je op > Taal en toetsenbord > HTC Sense invoer en tik je op de schakelaar Van toetsenbord wisselen Aan/uit.
0 mensen vonden dit bruikbaar