APPS EN OPTIES
Je taken bijhouden
APPS EN OPTIES

Je taken bijhouden

Gebruik de app Taken om taken te organiseren en op te volgen. Maak taken op je telefoon of synchroniseer ze met je Google en Microsoft Exchange ActiveSync accounts. Je kunt je taken ook in Agenda bekijken.
Tik om de app Taken te openen op > Taken.
Om te schakelen tussen je taakaccounts tik je op en vervolgens op een andere account.

Een taak maken

 1. Typ in de applicaties Taken de naam van de taak in het tekstvak Nieuwe taak.
  Tip: Als je een taak wilt maken en later de details toevoegen, tik je op nadat je de naam van de taak hebt getypt.
 2. Tik op en voer de details van de taak in.
 3. Tik op Opslaan.

Een taak aan een contactpersoon koppelen

Vrienden bijstaan in hun project of evenement? Koppel een taak aan een contactpersoon in de app Contacten zodat de taak op het scherm verschijnt zodra je vriend belt. Je kunt taken ook filteren zodat je kunt zien welke taken gekoppeld zijn aan een bepaalde contactpersoon.
Opmerking: Je kunt enkel taken in Mijn taken aan een contactpersoon koppelen.
 1. Terwijl je de gegevens van de taak invoert, tik je op het tekstvak onder Contacten en voert een naam in.
 2. Als je de taak aan een contactpersoon in de app Contacten wilt koppelen, tik je op .
 3. Selecteer de contactpersoon en tik op Opslaan.
 4. Vul all overige gegevens in en tik op Opslaan.

Een taak aan een locatie koppelen

Koppel taken aan een locatie, zodat je de volgende keer dat je in een gebied komt, kunt controleren welke boodschappen je onderweg kunt doen.
Opmerking: Je kunt alleen een locatie koppelen aan taken gemaakt onder Mijn taken.
 1. Terwijl je de gegevens van de taak invoert, tik je op het tekstvak onder Location en voert een locatie in.
 2. Tik op om een gebied op de kaart op te geven.
 3. Verplaats naar een gebied.
 4. Klik op Gereed.
 5. Typ een naam voor de locatie en tik op OK.
 6. Vul all overige gegevens in en tik op Opslaan.
De taak wordt uitgezet op een kaart met andere taken die gekoppeld zijn aan locaties.
 • Tik om deze taken op een kaart te zien op in het hoofdscherm Taken. Pan over de kaart tot (locatiewijzer) verschijnt. De locatiewijzer toont hoeveel taken aan die locatie gekoppeld zijn.
 • Om de gegevens van de taak te bekijken, tik je op .
 • Om je locatie op de kaart te zoeken, tik je op > Bepaal mijn positie.

Taken beheren

 1. Ga naar de lijst die de taak bevat.
 2. In de takenlijst kun je:
  Een taak als voltooid markeren

  Tik op de selectieknop naast de taak. Druk om de voltooide taken weer te geven op > Voltooid.

  Taken sorteren
  1. Tik op > Sorteren.
  2. Selecteer hoe je taken wilt sorteren.
  Een taak bewerken
  1. Houd de taak ingedrukt die je wilt bewerken en tik op Bewerken.
  2. Bewerk de gegevens voor de taak en tik op Opslaan.
  Een taak verwijderen

  Houd de taak ingedrukt die je wilt verwijderen en tik op Verwijderen.

  Een taak uitstellen
  1. Houd de taak ingedrukt die te laat is en tik op Uitstellen.
  2. Kies hoelang je de taak wilt uitstellen.
  Een taak naar een andere lijst verplaatsen

  Je kunt de taak alleen naar een andere lijst in dezelfde account verplaatsen.

  1. Houd de taak die je wilt verplaatsen ingedrukt en tik op Verplaatsen naar.
  2. Tik op de takenlijst waar je wilt dat de taak verschijnt.

De gemeenschappelijke takenlijst weergeven

Je kunt een gemeenschappelijke lijst met taken weergeven en bijwerken. Taken hebben kleurcodes zodat je snel kunt zien bij welke accounts ze horen.
Tik in de app Taken op > Alle accounts.
Tip: Als je taken wilt zien die op de HTC One V zijn opgeslagen, tik je op Mijn taak.

Taken filteren

 1. Ga naar de lijst die de te filteren taken bevat.
 2. Tik op .
 3. Kies in de lijst hoe je de taken wilt filteren.

Een takenlijst maken

 1. Tik in de app Taken op > Lijsten.
 2. Tik op en kies een account voor de lijst.
  Opmerking: Je kunt geen lijsten maken voor Microsoft Exchange ActiveSync accounts.
 3. Voer een naam voor de groep in en tik op OK.

Takenlijsten beheren

 1. Tik in de app Taken op > Lijsten.
 2. Hier kun je:
  Taken of lijsten weergeven of verbergen Om alle taken te tonen, tik je op Alle lijsten. Tik op een specifieke account en tik vervolgens op de weer te geven lijst. Tik op Alle lijsten onder iedere account om alle taken in die account weer te geven.
  Een lijst hernoemen
  1. Tik op een account en houd vervolgens de lijst ingedrukt die je een nieuwe naam wilt geven.
  2. Tik op Naam wijzigen en typ een nieuwe naam voor de lijst.
  Een lijst verwijderen
  1. Tik op een account en houd vervolgens de lijst ingedrukt die je wilt verwijderen.
  2. Tik op Verwijderen.

Taken herstellen en er een back-up van maken

 1. Ga naar de lijst met de taken waarvan je een back-up wilt maken.
 2. Tik op > Importeren/exporteren.
 3. Tik op Naar geheugenkaart exporteren om een back-up te maken van je taken of tik op Van geheugenkaart importeren om taken op de telefoon te herstellen.

De instellingen voor Takenwijzigen

 1. Tik in de app Taken op > Instellingen.
 2. Wijzig de instellingen en druk op .
 
mensen vonden dit bruikbaar
Selecteer een probleem in de lijst:
439
be-nl
61
*Voer hier commentaar in ...
htc-one-v
Bedankt!
VERWANTE ARTIKELS