De instellingen voor HTC Auto wijzigen

De instellingen voor HTC Auto wijzigen

Kies je standaard Bluetooth accessoires, stel HTC Auto in om automatisch te starten, enzovoort.
Tik in het hoofdvenster op de statuspictogrammen onder de klok.
0 mensen vonden dit bruikbaar